Voorwaarden

Het belastingkrediet wordt vanaf aanslagjaar 2020 toegekend:

  • aan rechtspersonen
  • voor hun materieel en outillage.

Het belastingkrediet werd oorspronkelijk (sinds 2003 en tot 2019) als crisismaatregel toegekend voor alle onroerende goederen van rechtspersonen (bebouwde en onbebouwde percelen, inclusief materieel en outillage). Vanaf 2020 werd er voor gekozen om het belastingkrediet terug te brengen tot zijn essentie, en enkel te laten bestaan voor het zuiver materieel en outillage.

Procedure

Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet (voor het aandeel van de rechtspersonen in de belastingschuld).

Bedrag

Vanaf aanslagjaar 2020 bedraagt het belastingkrediet voor rechtspersonen:

  • Bevoegde instantie Vlaamse Belastingdienst