Voorwaarden

Bedrag

Het belastingkrediet bedroeg 2,5% op het kadastraal inkomen:

  • Vanaf aanslagjaar 2021 is het belastingkrediet opgeheven.
  • Van aanslagjaar 2018 tot en met aanslagjaar 2020 betekende dit dat men maar 1,47% basisheffing verschuldigd was in plaats van 3,97%. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie bleven wel altijd volledig verschuldigd.
  • Tot en met aanslagjaar 2017 betekende dit dat men de basisheffing voor het Vlaamse Gewest niet verschuldigd was. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie bleven wel altijd volledig verschuldigd.