Voorwaarden

Bedrag

Het belastingkrediet bedraagt 2,5% op het kadastraal inkomen:

  • Sinds aanslagjaar 2018 betekent dit dat men maar 1,47% basisheffing verschuldigd is in plaats van 3,97%. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie blijven wel altijd volledig verschuldigd.
  • Tot en met aanslagjaar 2017 betekende dit dat men de basisheffing voor het Vlaamse Gewest niet verschuldigd was. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie bleven wel altijd volledig verschuldigd.