Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepskaart - Wat, voor wie en waar?

Beroepskaart - Wat, voor wie en waar?

U hebt een beroepskaart nodig als u als buitenlander een zelfstandige beroepsactiviteit wilt uitoefenen in het Vlaamse Gewest.

Vluchtelingen uit Oekraïne met statuut van tijdelijke bescherming vrijgesteld voor het aanvragen van een beroepskaart

Vanaf 20 augustus 2022 zijn vluchtelingen uit Oekraïne met het statuut van tijdelijke bescherming vrijgesteld van de beroepskaart om in België als zelfstandige te werken. Dit gebeurt op basis van het KB van 30 juli 2022(opent in nieuw venster) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2022.

Voor de registratie om als zelfstandige in Vlaanderen te kunnen starten (inclusief aanvragen van ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, etc.) verwijzen we graag naar één van de erkende ondernemingsloketten(opent in nieuw venster).

Voor welke nationaliteiten

De beroepskaart is verplicht als u niet de Belgische nationaliteit hebt en in het Vlaamse Gewest een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, ongeacht de duur van uw activiteit in België.

U hebt geen beroepskaart nodig als u de nationaliteit hebt van:

  • een land uit de Europese Economische Ruimte (EER): de landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
  • Zwitserland.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere vrijstellingen voor de beroepskaart.

Zelfstandige beroepsactiviteit

Een zelfstandige beroepsactiviteit is elke activiteit die niet kan worden beschouwd als de tewerkstelling van een arbeidskracht (prestaties geleverd onder gezag, binnen of buiten de arbeidsovereenkomst). Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een:

  • onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap of een natuurlijke persoon die als zelfstandige werkt binnen een eenmanszaak
  • onderneming met rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap of vzw
  • nieuwe of bestaande onderneming en/of vestiging
  • tijdelijke of langdurige activiteit.

Zelfstandigen die ook in het buitenland binnen een onderneming actief zijn of blijven, moeten een Belgische vestiging, bijkantoor of onderneming oprichten om de beroepskaart te kunnen verkrijgen.

In het Vlaamse Gewest

De beroepskaart is verplicht als de zelfstandige beroepsactiviteit plaatsvindt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Beroepskaarten zijn een gewestelijke bevoegdheid; het Vlaamse Gewest beslist over uw beroepskaart, als:

  • het adres van de vestigingseenheid (uitbatingsadres) van uw zelfstandige beroepsactiviteit in het Vlaamse Gewest ligt
  • en zo geregistreerd staat (of zal worden geregistreerd) in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Kies daarom eerst waar u zich wilt vestigen voor uw zelfstandige beroepsactiviteit. Uw keuze bepaalt of uw aanvraag behandeld wordt door het Vlaamse, het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap.

Als uw onderneming meerdere vestigingen in verschillende gewesten en/of de Duitstalige Gemeenschap heeft, wordt uw aanvraag beoordeeld door het gewest of de Duitstalige gemeenschap waar de zetel van de onderneming is.

Als u een beroepskaart kreeg voor het Vlaamse Gewest, dan geldt het principe van de ‘wederzijdse erkenning’ en mag u uw diensten verstrekken in het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, zonder daar een bijkomende beroepskaart te moeten aanvragen. Ook omgekeerd geldt dat principe van wederzijdse erkenning.

Beroepskaart aanvragen

De persoon die de zelfstandige beroepsactiviteit wil uitoefenen in het Vlaamse Gewest, of zijn mandataris, moet de beroepskaart aanvragen.

U kunt pas starten met die zelfstandige beroepsactiviteit als u de beroepskaart in uw bezit hebt. Denk eraan dat de procedure enige tijd in beslag neemt; reken op minstens twee maanden voor het doorlopen van de hele aanvraagprocedure.

Beroepskaart hernieuwen, wijzigen of vervangen

U moet vooraf en tijdig de aanvraag indienen als u uw beroepskaart wilt hernieuwen, wijzigen of vervangen. De te volgen procedure hangt af van de datum waarop u uw huidige beroepskaart hebt aangevraagd.

Gaat het alleen om een adreswijziging van uw onderneming? Dan moet u de wijzigingsaanvraag indienen, samen met een bewijs van de registratie van het nieuwe adres in de Kruispuntbank van Ondernemingen.