Aanpassingen taalvereisten voor taxibestuurders goedgekeurd

7 juni 2022

De Vlaamse Regering heeft 2 wijzigingen goedgekeurd in de taalvereisten voor taxibestuurders:

 1. De overgangsperiode voor het behalen van het taalniveau voor de huidige taxichauffeurs (die niet voldoen aan de taalvereiste) wordt met 2 jaar verlengd, tot en met 30 juni 2024.
 2. Het gevraagde taalniveau wordt aangepast van B1 (richtgraad 2.4) naar B1 (richtgraad 2.2).

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten toevoegen bij hun aanvraag in Centaurus2020 ((opent in nieuw venster)) of voorleggen:

 • kopie van hun identiteitskaart of verblijfstitel
 • kopie van hun rijbewijs met medische keuring - datum staat linksonder op de achterkant van het rijbewijs: 12. T: dd.mm.jj
 • bewijs taalkennis Nederlands niveau B1 (richtgraad 2.2). De vereiste talenkennis wordt bewezen met een diploma/attest van gevolgd Nederlandstalig onderwijs of beroepsopleiding of met een attest niveau B1. Ook Nederlandstaligen moeten dus een document toevoegen bij hun aanvraag.
  Bestuurders die slechts taalniveau A2 halen, kunnen toch een bestuurderspas krijgen mits een erewoordverklaring (Word bestand) om ten laatste op 30 juni 2024 niveau B1 te halen. Deze overgangsperiode liep oorspronkelijk tot 30 juni 2022, maar werd 2 jaar verlengd.
 • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen
 • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden. Bij verhuis naar andere gemeente moet een nieuwe bestuurderspas aangevraagd worden.
 • wie mensen in een rolstoel vervoert, moet hiervoor een verklaring van gevolgde opleiding toevoegen. Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.
 • wie geen rijksregisternummer heeft, voegt ook document toe dat aantoont dat hij in België mag werken.

Aanvragen bij de gemeente

De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan via het webportaal ((opent in nieuw venster)) (of via een formulier) bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan zijn aanvraag doen in een Vlaamse gemeente naar keuze.

De bestuurderspassen zijn steeds geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest. De gemeenten reiken die uit aan de bestuurders die op hun grondgebied gedomicilieerd zijn. Dit doen ze binnen de 20 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard. De bestuurderspassen zijn verplicht voor alle bestuurders sinds 1 juli 2020. Ze blijven 5 jaar geldig, mits jaarlijks een nieuw uittreksel uit het strafregister (model 596.1-28) wordt bezorgd aan de dienst die de bestuurderspas afleverde.

Bij verhuis naar een andere Vlaamse gemeente vraagt u een nieuwe bestuurderspas aan in die gemeente. Bij ontvangst levert u uw vorige bestuurderspas in.