Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bio-energie

Bio-energie

Planten en bomen zijn een soort van natuurlijke batterijen voor zonne-energie. Hun energie geven ze vooral vrij onder vorm van warmte, wanneer ze verbrand, vergist of vergast worden. Er zijn nog andere vormen van biomassa: biogas, groenafval, dierlijk afval, mest, slib,… Omdat er een voortdurende aanvoer is, spreken we van een hernieuwbare energiebron.

Is bio-energie duurzaam?

In Vlaanderen is er maar een beperkt aanbod aan biomassa. Daarom moet de keuze voor biomassa als brandstof steeds goed afgewogen worden. De voorkeur gaat altijd naar het inzetten van de biomassa als materiaal, bijvoorbeeld in de circulaire economie.

Om te waken over een duurzaam gebruik van biomassa voerde Vlaanderen duurzaamheidscriteria in.
De biomassa kan pas als een duurzame groene energiebron beschouwd worden als de biomassa

  • niet als materiaal kan dienen
  • van duurzame herkomst is
  • de productie en inzameling ervan niet ten koste van natuurlijke ecosystemen gaat
  • de impact op het landgebruik beperkt is.

Houtverbranding

De verbranding van biomassa is niet zonder risico, het gaat vaak gepaard met de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden. Bij grotere industriële installaties slaagt men erin om deze uitstoot maximaal te beperken via een performante rookgasbehandeling. Voor een huishouden is dat echter duur en technisch vaak te moeilijk. Daarom promoot de Vlaamse overheid geen huishoudelijke verwarmingssystemen die hout verbranden, zoals open haarden, houtkachels, pelletketels, pelletkachels,...

Bio-energie in cijfers

Op de Energiekaart(opent in nieuw venster) ziet u hoeveel groene stroom en groene warmte er uit biomassa geproduceerd wordt in Vlaanderen.

Steun voor projecten

Voor biomassa-installaties die groene warmte produceren geeft de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning.

Voor professionelen