Gedaan met laden. U bevindt zich op: Houtpelletketel

Houtpelletketel

Pelletketels en pelletkachels verbranden houtpellets, dat zijn geperste staafjes restafval van hout.

De Vlaamse Milieumaatschappij geeft aan dat een woning verwarmen met hout veel schadelijker is voor het milieu dan alle andere verwarmingstypes.

Werking van een pelletketel

De pelletketel werkt volledig automatisch en regelt zelf de aanvoer van pellets uit de opslagruimte. Als het koud is, worden er automatisch meer pellets aangevoerd, zodat de temperatuur in uw huis aangenaam blijft. Als het warm genoeg is, schakelt de pelletketel zichzelf uit.

Pellets worden gemaakt van houtafval of zaagmeel. Ook andere grondstoffen kunnen verwerkt worden tot pellets (pulp van suikerbieten, maïs, soja,..).

Houtverbranding, niet zonder risico

Houtpellets worden niet als fossiele brandstof beschouwd. Maar dat is niet het enige criterium om als groene energiebron aangeprezen te worden. De Vlaamse overheid promoot geen huishoudelijke verwarmingssystemen op hout. Studies tonen namelijk aan dat huishoudelijke houtverbranding voor de uitstoot van fijn stof en andere schadelijke stoffen zorgt. Dat kan overlast veroorzaken voor het milieu en de mensen in de buurt, zeker in periodes van windstil en/of mistig weer.  Grotere installaties met een performante rookgaszuivering zijn op dit vlak interessanter.

Waarop letten?