Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen melden

Wijzigingen melden

Hoe en welke wijzigingen u via ExpertBase meldt wordt per type wijziging beschreven. 

Wijzigingen aan de installatie of (certificaat)gerechtigde? Meld dit onmiddellijk.

Er zijn verplichtingen die nagekomen moeten worden om steuncertificaten en garanties van oorsprong te blijven ontvangen. De procedure en welke verplichtingen er verbonden zijn aan een wijziging is beschreven in hoofdstuk 2.

Volgende wijzigingen kunnen via ExpertBase gemeld worden.

Wat?Wie of in welke situatie?Hoe vaak/Wanneer melden?
Wijzigingen aan de installatie of gerechtigdeCertificaatgerechtigde bij (geplande) wijzigingOnmiddellijk
Defect of herijking meetapparatuurCertificaatgerechtigde bij vaststelling defectOnmiddellijk
Volledige en nieuw keuringsverslag overmakenInstallatie met vermogen groter dan 1.000 kW met keuringsplichtOm de 2 jaar
Actualiseren van de tabel inputstromenBiogas en biomassa-installatie met inputstromenNieuwe stromen = onmiddellijk melden
Actualisatie = jaarlijks, uiterlijk op 30 april volgend op het afgesloten kalenderjaar

Bezorg de informatie via de actie een wijziging melden in ExpertBase.

Klik op de type wijziging of raadpleeg de handleiding over ExpertBase, voor uitgebreidere informatie over het melden van de wijziging.

 • Volg onderstaande stappen om:

  • een defect te melden
  • herijkingen of reparaties waarbij het meetinstrument wordt uitgebouwd en later opnieuw ingebouwd te melden:
  1. Melden via ExpertBase
   Dien de wijzigingsactie in via ExpertBase bij de vaststelling van het defect.
  2. Vermelden bij maandelijkse rapportering van meetgegevens
   Vermeld in de rapportering van de maandelijkse productiegegevens (vanaf de vaststelling tot en met de vervanging) voor welke meetapparatuur er geen correcte waarde(s) geregistreerd konden worden.
  3. Melden herstelling of herijking
   Meld zodra een correcte registratie voor de meting(en) mogelijk is.
   • Wanneer? Zodra de vervanging of uitbouw afgerond is en ten laatste 6 maanden na de vaststelling van het defect of de uitbouw.
   • Hoe? Via (dezelfde) wijzigingsactie waarin het defect, vervanging of herijking gemeld werd. Documenteer de wijziging met heldere foto’s waarop de tellerstand en het serienummer af te lezen is.
   • Keuringsverslag nodig? Ja, als de installatie een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen heeft dat groter is dan 1.000 kW.

  De informatie die aangeleverd moet worden is beschreven in paragraaf 2.2.1 wijziging type B.2 (Besluit AG over de vereisten waaraan de keuring moet voldoen(PDF bestand opent in nieuw venster)).

 • Meld de wijziging onmiddellijk, zodat de steuncertificaten en garanties van oorsprong aan de juiste partij toegekend kunnen worden.

  Laattijdige melding? Dan kunnen er steuncertificaten of garanties van oorsprong toegekend zijn op de vorige certificaatgerechtigde en moet dit onderling opgelost worden.

  Verklaring opstellen

  Voor een vlotte verwerking van de overdracht, stelt u een verklaring op met ten minste volgende informatie:

  • Type wijziging: de wijziging kort omschrijven
  • Datum van de wijziging: vanaf wanneer de wijziging ingaat
  • Identificatie van de installatie: dossierkenmerk en adres
  • Betrokkenen:
   • Gegevens van de overlatende partij: naam, ondernemingsnummer en contactgegevens
   • Gegevens van de overnemende partij: naam, ondernemingsnummer en contactgegevens
  • Toekenning certificaten aan de overnemende partij, start vanaf productiemaand:
   • Achterstallige steuncertificaten of garanties van oorsprong? Vermeld aan wie de nog niet aangemaakte steuncertificaten of garanties van oorsprong toegekend moeten worden.
  • Extra info of verduidelijking:
  • Datum ondertekening
  • Naam en handtekening(en) van de betrokken partijen

  Bij ontvangst van deze melding met stavingstukken zal de toekenning van steuncertificaten of garanties van oorsprong tijdelijk stopgezet worden totdat de overdracht volledig verwerkt is.

  Registratie overnemende partij

  De overnemende partij moet de stappen uitvoeren die beschreven zijn op de pagina Toegang ExpertBase.

  Certificaten die al toegekend werden blijven op naam van de overlatende partij. Duid maximum 1 certificaatgerechtigde aan.

 • Informatie over de keuring en hoe u deze via ExpertBase kan bezorgen is gebundeld op de pagina Keuring.

 • Informatie over de tabel inputstromen en hoe u deze via ExpertBase kunt bezorgen is gebundeld op de pagina inputstromen bij biogas- of biomassa-installaties.

 • Volg volgende stappen om een wijziging via ExpertBase te melden:

  • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster)
   • Onderneming? Selecteer bij het aanmelden aanmelden aan namens een onderneming.
  • Zoek het dossier op in ExpertBase (Dossiers > Mijn dossiers).
  • Voeg een nieuwe actie toe.
   Er zijn verschillende mogelijkheden om een actie op te starten.
   • Klik in de kolom Beheer op
    • de + knop. U komt meteen in het scherm Nieuwe actie aanmaken terecht
   • het symbool Lijst dossiers. U ziet alle acties die ooit opgestart zijn geweest, onderaan deze acties ziet u de knop Nieuwe actie aanmaken.
   • de dossiernaam waarvoor u een wijziging wilt melden. U komt terecht in het scherm detail dossier. Als u op tabblad acties klikt zal de knop nieuwe actie aanmaken getoond worden.
  • Scherm actie aanmaken:
   • De status van het dossier of een vorige actie zal bepalen welke opties er getoond worden.
   • Selecteer (in het scherm Actie aanmaken) dat u een wijziging wilt melden.
  • Klik op de knop Actie aanmaken.
  • U komt in het aanvraagformulier in tabblad Toelichting terecht.
  • Selecteer waarover de wijziging gaat.
  • Vul alle tabbladen in.
   Zolang de actie niet ingediend is, kunt u de informatie aanpassen en terugkeren naar de andere tabbladen.
  • Geeft de informatie in de actie een duidelijk en volledig beeld van de wijziging? Dan kunt u de actie indienen of laten indienen.
   • Enkel een gebruiker met gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker met het profiel Aanvrager ziet de knop indienen (onderaan in tabblad indienen).

  Wijzigde de status naar In behandeling? Zo ja, dan is het indienen gelukt. Zo nee, kijk na of er ontbrekende informatie is, vul deze aan en dien opnieuw in.