Verplichtingen rond stookolietanks

De exploitant (lees, gebruiker; bij verkoop van de woning doorgaans de verkoper) moet zorgen dat de tank steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert. Elke verontreiniging naar het milieu moet voorkomen worden.

Bij verkoop van de woning zal de notaris aan de verkoper vragen om de laatste attesten en rapporten voor te leggen en aan te tonen dat er werd voldaan aan de verplichtingen rond stookolietanks en verwarmingsinstallaties.

Let wel, het is niet verplicht om naar aanleiding van de verkoop van de woning een nieuw keuringsattest te laten opmaken van de cv-ketel of stookolietank. Als de attesten van de laatste controles echter ontbreken, doet u dit beter wel. De notaris zal sowieso naar de attesten vragen en beide partijen kunnen zich zo informeren over de staat van de installaties. Bovendien vermijdt u zo juridische discussies achteraf.

Bij aankoop woning

Een stookolietank die voldoet aan de milieuregelgeving is uitgerust met een groene merkplaat

 • De merkplaat moet aangebracht zijn door een erkend ‘technicus stookolietanks’ of milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen na een controle.
 • Wanneer de tank niet voldoet, is deze uitgerust met een oranje of rode merkplaat.
 • De verkoper moet ook beschikken over het bijbehorende attest opgemaakt door de erkende technicus of milieudeskundige die de controle heeft uitgevoerd.
 • Een stookolietank zonder merkplaat of waarvan het bijbehorende attest ontbreekt, voldoet niet aan de milieuregelgeving!
 • Let wel, opslaginstallaties met een bovengrondse houder, kleiner dan 5.000 kg (6.000 l) voor het verwarmen van een woning, moeten sinds 1 maart 2009 niet langer periodiek gecontroleerd worden. Alleen een controle bij plaatsing is verplicht. Als de opslaginstallatie in gebruik was vóór 1 maart 2009, dan moet de exploitant wel nog in het bezit zijn van het laatste onderhoudsattest.

Meer info over de controle en het onderhoud van een stookolietank voor een woning.

Ook rond het definitief buitengebruik stellen, gelden er enkele belangrijke verplichtingen

 • Naar aanleiding van de definitieve buitengebruikstelling stelt de erkende technicus stookolietanks of milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen een attest op.
 • Let wel, voor opslaginstallaties met een bovengrondse houder, kleiner dan 5.000 kg (6.000 l) voor het verwarmen van een woning, is zo’n attest alleen vereist bij het verwijderen van de houder.

Meer info over de buitengebruikstelling van een stookolietank voor een woning.

Vraag de verkoper bij aankoop naar de attesten van de uitgevoerde controles en eventuele buitengebruikstelling. Informeer u goed over de locatie, staat en inhoud van de tank.

 • Kan de verkoper de documenten niet voorleggen? Vraag aan de verkoper om zich alsnog in regel te stellen. Zo kunt u vermijden dat na aankoop van de woning, u verantwoordelijk wordt voor eventuele tekortkomingen uit het verleden.
 • Maak eventuele afspraken met de verkoper, bijv. rond het uitvoeren van een buitengebruikstelling of een controle, en laat deze in de akte opnemen door de notaris.
 • Bewaar de attesten nadien zorgvuldig. Als u de woning over enkele jaren zelf wilt verkopen, hebt u deze documenten nodig.

Bij verkoop woning

Zorg ervoor dat u voldoet aan de milieuregelgeving, de tank is uitgerust met een groene merkplaat en u beschikt over de bijbehorende attesten.

Als u de tank niet langer gebruikt, stel de tank dan definitief buiten gebruik. Leg het attest van buitengebruikstelling voor bij verkoop van de woning.

Bezorg de koper, naast de attesten, alle andere documenten van de stookolietank die nog in uw bezit zijn.

 • Kunt u geen documenten voorleggen? Breng de notaris en koper hiervan op de hoogte. Stel u alsnog in regel.
 • Maak eventuele afspraken met de koper, bijv. rond het uitvoeren van een buitengebruikstelling of een controle, en laat deze in de akte opnemen door de notaris
 • Op deze manier kunt u vermijden dat verantwoordelijkheden uitmonden in discussies en processen voor rechtbanken, met soms hoogoplopende kosten…

Veelgestelde vragen