Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds: gesubsidieerde initiatieven

2021 - goedgekeurde investeringssubsidies

Pool is Cool – 100.000 euro

De vzw Pool is Cool zal in de zomer van 2021 het project BIESTEPOOL 21+ realiseren, een tijdelijk openluchtzwembad aan de Vaartdijk in Anderlecht (Biestebroekdok). BIESTEPOOL 21+ omvat een zwembad dat groot genoeg is om sportief in te zwemmen, met ook een ondiep deel voor een veilige waterbeleving. In een eerste fase zal de infrastructuur van juni t.e.m. augustus 2021 zeven dagen per week en zes uur per dag vrij toegankelijk zal zijn. Daarna zal de infrastructuur nog minstens drie jaar uitgebaat worden door POOL IS COOL en haar partners. De infrastructuur is demonteerbaar en verplaatsbaar, dus zal er gezocht worden naar andere sites of opportuniteiten na BIESTEPOOL 21+.

Pool is Cool 

Le Palace  - 20.719 euro

Ter versterking van de educatieve werking van Cinema Palace worden vier mobiele artistieke audiovisuele installaties aangekocht. De bedoeling is dat kinderen autonoom met de installaties aan de slag kunnen en de basisprincipes van film spelenderwijs onder de knie krijgen. De installaties worden ook aangeboden aan partnerorganisaties uit het Nederlandstalige netwerk, bijvoorbeeld Rekker, het jeugdfilmfestival Filem’On, de jeugdhuizen van D’Broej….  

Cinema Palace

Huis van het Nederlands - 200.000 euro

Door het integreren van moderne technologie wil het Huis van het Nederlands Brussel de dienstverlening naar klanten en gebruikers optimaliseren en versterken. De investering bestaat uit:

  • een digitaal klantenbegeleidingssysteem
  • de installatie van schermen aan de balie en in de publieksruimte en cafetaria
  • de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs 
  • het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)
  • het inrichten van een 'atelier' met digitale schermen en opname-apparatuur om nieuwe partners/gebruikers en doelgroepen (bv. jongeren) aan te trekken in de infrastructuur.
  • het plaatsen van vaste installaties die gemakkelijk te bedienen zijn om de infrastructuur coronaveilig te maken.

Muntpunt - 378.496 euro 

Digitalisering van de infrastructuur en de dienstverlening van Muntpunt:

- Vernieuwing van het ICT-systeem van de stadsstudiezaal : de “zichtbare” hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende “onzichtbare” serveromgeving.

- Een Medialab en maakplek op +5 : acht werkplekken met krachtige computers (vier Mac en vier Windows) uitgerust met professionele software (Adobe Creative Suite, AutoCAD,…) en ondersteunende tools (tekenpads, mobiele opnameapparatuur…), wordt ingebed in een laagdrempelige leer- en maakomgeving waar informele kennisdeling, co creatie en creativiteit centraal staan.

- Audio, Video en Livestream : om Muntpunt als gebruiksinfrastructuur nog aantrekkelijker te maken voor partners en derden, en het eigen Muntpuntaanbod naar een breder publiek te kunnen brengen, is het noodzakelijk om de uitrusting en technologische middelen aan te passen aan de noden van deze tijd.

Muntpunt

2020 - projectoproep voor kleine investeringen voor Vlaams-Brusselse organisaties naar aanleiding van de coronacrisis

Minister Dalle wenste op het Vlaams Brusselfonds middelen vrij te maken om Brusselse organisaties in het kader van de coronacrisis financieel te helpen een coronaveilige doorstart of heropstart te maken via een subsidie voor kleine investeringen. In september 2020 werd de projectoproep gelanceerd aan de hand van een toelichtingsnota (pdf). De oproep was erg succesvol: aan 51 Brusselse organisaties (pdf) werd een subsidie toegekend voor kleine investeringen.