Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds: gesubsidieerde initiatieven

2020 - projectoproep voor kleine investeringen voor Vlaams-Brusselse organisaties naar aanleiding van de coronacrisis

Minister Dalle wenste op het Vlaams Brusselfonds middelen vrij te maken om Brusselse organisaties in het kader van de coronacrisis financieel te helpen een coronaveilige doorstart of heropstart te maken via een subsidie voor kleine investeringen. In september 2020 werd de projectoproep gelanceerd aan de hand van een toelichtingsnota (pdf). De oproep was erg succesvol: aan 51 Brusselse organisaties (pdf) werd een subsidie toegekend voor kleine investeringen.