Gedaan met laden. U bevindt zich op: Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds Subsidies

Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds verleent investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten, (ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van hun infrastructuur in het kader van hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel. 

De investeringsprojecten zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid van de bevoegde Vlaamse ministers in de domeinen jeugd, media, gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport.

Het Vlaams Brusselfonds biedt eveneens de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen voor de ondersteuning van een intersectoraal samenwerkingsverband als

 

Richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds

Een uitgebreide toelichting over en de voorwaarden voor toekenning van infrastructuursubsidies en de bijkomende mogelijkheid tot ondersteuning van een intersectoraal samenwerkingsverband als Broedplek vind je in het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds.

Het richtlijnenkader kan je hieronder downloaden.