Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag en behandeling Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds

Aanvraag en behandeling

Wil je een projectsubsidie aanvragen voor een intersectoraal samenwerkingsverband als Broedplek? Maak dan gebruik van het gestandaardiseerd formulier.

Hoe indienen?

Dien je subsidieaanvraag bij voorkeur elektronisch in. Bezorg ons alle documenten samen in één pdf-file via e-mail.

Kies je voor de papieren aanvraagprocedure, dan stuur je de subsidieaanvraag naar:

Vlaamse overheid
Vlaams Brusselfonds
Koning Albert II laan 15 bus 215
1210 Brussel

Wanneer indienen?

Er kan het hele jaar door ingediend worden.

Verdere verloop van de procedure

Eerst kijkt het Vlaams Brusselfonds na of het gestandardiseerd aanvraagformulier correct en volledig is ingevuld en alle nodige bijlagen bevat. Er kunnen extra stukken of informatie opgevraagd worden als dat nodig is voor de behandeling van je aanvraag. Indien nodig wordt er geprioriteerd binnen het beschikbare budget. Daarna leggen we een advies voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel gestoeld op volgende beoordelingscriteria:

  • de aanvraag voldoet aan de algemene voorwaarden;
  • de mate waarin het project algemeen kadert binnen het Vlaams beleid voor Brussel en meer specifiek binnen de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds.

Zodra de minister een beslissing heeft genomen, brengen we je op de hoogte. Als de beslissing positief is, ontvang je enige tijd later een toekenningsbesluit. Dat bepaalt:

  • de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie.
  • de voorwaarden en wijze van uitbetaling, met de vermelding van het aantal schijven en het bedrag van die schijven. Dit varieert naargelang het type investering en de hoogte van het subsidiebedrag.
  • de rapporteringsverplichtingen.

Als de beslissing negatief is, ontvang je een brief met de motivatie voor de niet-toekenning van de subsidie.

Begeleiding nodig bij je aanvraag?

Het Vlaams Brusselfonds hanteert een open beoordelingscultuur. Het is de bedoeling een goed zicht te krijgen op de maatschappelijke context waarin investeringsprojecten worden ontplooid en een partnerschap op te bouwen met Nederlandstalige actoren in Brussel. Vanuit die openheid bieden we begeleiding aan. Er wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk in het traject voor het indienen van een subsidieaanvraag contact op te nemen om de opbouw van de aanvraag te bespreken.