Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep DURF gelanceerd Nieuws

Projectoproep DURF gelanceerd

Nieuwsbericht
17 januari 2024

Het belang van de kennis van het Nederlands bij Brusselse jongeren in functie van de opleiding hoger onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt (doelgroep 2de en 3de graad SO) stijgt, maar jongeren vinden hun weg niet of onvoldoende naar het bestaande aanbod.

Om dit bestaande aanbod waar nodig te herdenken en om eventueel nieuwe, innovatieve projecten te ontwikkelen zal de Vlaamse overheid-Coördinatie Brussel een projectoproep lanceren naar Brusselse organisaties. Het uiteindelijke doel is om projecten te ondersteunen die jongeren empoweren met het Nederlands als hefboom. Hiervoor wordt een budget van 200.000 euro vrijgemaakt.

Bijzonder is wel dat deze projectoproep uitgedacht én uitgeschreven zal worden door een groep van een tiental Brusselse jongeren tussen 12 en 24 jaar. Via een participatief proces bepalen de jongeren de inhoud van de projectoproep, geven zij feedback aan de indienende organisaties en begeleiden zij indien nodig de projectaanvragers. Als een echte jeugdjury evalueren ze uiteindelijk ook de ingediende projectvoorstellen en bereiden ze de besluitvorming en het advies voor. Zij zullen hierbij begeleid worden door stadscollectief Urban Foxes, een organisatie die streeft naar volwaardige jeugdparticipatie.

De rode draad doorheen het traject is jongeren een stem én beslissingsrecht geven, hen empoweren en werken aan hun Nederlandstalige taalvaardigheid.

​Momenteel zoekt Urban Foxes via de oproep DURF geïnteresseerde jongeren. Zij kunnen zich inschrijven tot 20 oktober! Het is de bedoeling dat de jongeren nadien aan de slag gaan om de projectoproep in november te lanceren. Tegen april 2024 moeten de uiteindelijke projecten geselecteerd zijn.