Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geselecteerde projecten van de innovatieve projectoproep DURF Nieuwsberichten

Geselecteerde projecten van de innovatieve projectoproep DURF

Nieuwsbericht
24 mei 2024

De geselecteerde projecten van de innovatieve projectoproep DURF zijn bekend. 

Slotmoment DURF © Filip Van der Elst

Tijdens een feestelijk slotmoment op maandag 20 mei 2024 werden de geselecteerde projecten in het kader van de innovatieve projectoproep ‘DURF’ officieel voorgesteld. Deze experimentele projectoproep, gefocust op initiatieven die het Nederlands van jongeren in Brussel versterken, verliep via een radicaal participatief proces waarbij een groep van 24 jonge Brusselaars zelf alle beslissingen nam.

Onder begeleiding van het stadscollectief Urban Foxes bepaalden de jongeren de inhoud van de projectoproep en gaven ze projectaanvragers de nodige feedback. Ze jureerden de ingediende projectvoorstellen en adviseerden de minister bij de toekenning van de subsidies.

De DURF-jongerenjury beschikte over een budget van 200.000 euro. Van de 17 ingediende projectvoorstellen beoordeelden de jongeren er 9 positief en 8 negatief. De subsidieaanvragen werden geëvalueerd aan de hand van hun zelf gekozen criteria:

  • de mate waarin het project het Nederlands versterkt bij jongeren in Brussel;
  • de aantrekkelijkheid van de activiteiten;
  • het jeugdparticipatieve en inclusieve karakter van het project.

De minister besliste om alle adviezen van de DURF-jongerenjury te volgen.

Tijdens het slotmoment gingen de jongeren met de minister in gesprek over het participatieve traject dat ze hebben afgelegd, en vooral: wat deze experimentele aanpak heeft opgeleverd.

De negen geselecteerde projecten

Het AMVB laat een tiental jongeren van over heel Brussel grasduinen in zijn rijkgevulde collectie. De jongeren graven in de archieven van tal van Nederlandstalige organisaties, maken een selectie van archiefstukken op basis van een zelfgekozen thema om dan vervolgens via een meerstemmig proces hun eigen invulling te geven aan de objecten. Dat alles moet uitmonden in een tentoonstelling, met die de jongeren zelf vormgeven.

  • Museums of Belgium – 10.000 euro - MOBXL

Bij Museums of Belgium staat alles in het teken van het vliegeren en zelf vliegers maken. Met het project MOBXL trekt Museums of Belgium doorheen de stad om aan iedereen te leren hoe je vliegers maakt. Dit wordt als een open atelier ontwikkeld, een associatief performatief verhaal over de ruimte, burgerschap en het poëtisch potentieel van het aanleren.

  • Loupix – 16.000 euro – Future Voices

Jeugdorganisatie Loupix zal onder de noemer ‘Future Voices’ driedaagse kampen organiseren, waar jongeren met de vrijwilligers van Loupix in het Nederlands in dialoog gaan over belangrijke maatschappelijke thema’s. Zo versterken ze zowel hun taalvaardigheden als hun meer algemene communicatieve vaardigheden, en leren ze hoe ze hun stem nog meer kunnen laten horen.

Labolobo organiseert verschillende intergenerationele artistieke projecten, vaak met focus op scholen en woonzorgcentra. Ket & Koor is een intergenerationeel liedjesproject: onder begeleiding van een professioneel muzikant worden leerlingen en personeel van de Molenbeekse school Ket & Co bijeengebracht met ouders, grootouders en buurtbewoners om samen liedjes te schrijven en te zingen.

  • La Fourna – 43.400 euro – Onze Keuken!

Cateringconcept La Fourna wil jongeren samenbrengen rond de kookpotten, en hen daarbij op leuke en spontane wijze in contact brengen met het Nederlands. La Fourna zal kooksessies voor jongeren organiseren, en daarbij gaandeweg de jongeren meer vrijheid geven, zodat ze eigen recepten met elkaar kunnen delen. Koken als bindmiddel om elkaar beter te leren te kennen en om meer in contact te komen met het Nederlands.

Kuumba wil jongeren helpen bij het zoeken naar de juiste woorden Nederlands, zodat ze nog meer durven schrijven en durven spreken. Daarvoor organiseren ze tijdens de zomermaanden een kamp met verschillende disciplines. Het is de bedoeling dat de jongeren die Kuumba begeleidt zelf uitgroeien tot rolmodellen voor andere jongeren. Zo willen ze jonge Brusselaars duidelijk maken dat taal niet aanzien moet worden als huiswerk of als straf, maar ook als hobby.

Habbekrats zal pop-upevents organiseren in heel de stad, waarop een hele resem activiteiten gepland staan: trampolines, muziek, circusinitiatieven, …, telkens met de hulp van begeleiders en lokale partners. Zo kunnen de jongeren de stad echt ontdekken, door middel van spel en plezier. En dat allemaal om het Nederlands van kinderen en jongeren op een speelse manier te versterken.

  • GC Kontakt – 8.100 euro – Speakacademy - Alles Is Durven: 10 mobiele taalshops

Met Alles Is Durven wil GC Kontakt kleine groepjes van twee Nederlands- en twee anderstaligen vormen, zodat ze elkaars taal beter kunnen leren. Gedurende tien taaldagen staan er telkens een twintigtal communicatiespelletjes op het programma, met de bedoeling om pretentieloos Nederlands te durven spreken. Er worden ook Nederlandstalige liedjes gezongen en Nederlandstalige films bekeken, besproken en nagespeeld.

Met het project REUS(IN) gaat GC De Platoo samen met twee scholen aan de slag om een reus te maken. Het zijn de kinderen en jongeren die beslissen hoe die reus er zal uitzien. Het wordt een kunstwerk voor en door jongeren, gemaakt uit verschillende opblaasbare delen die samen een geheel vormen. De REUS(in) verzamelt verhalen en dromen van Brusselse jongeren en vertelt die verder, als een wandelende megafoon in de stad.