Gedaan met laden. U bevindt zich op: Andere subsidies Subsidies

Andere subsidies

  1. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ontvangt van de Vlaamse overheid jaarlijks:
  • een dotatie voor haar algemene werking
  • een subsidie voor investeringen in gemeenschapsinfrastructuur.
  • een subsidie voor de uitbouw van het netwerk van de ‘Brede Scholen’ in Brussel.
  1. De Vlaamse overheid kent aan de Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs middelen toe in het kader van gratis lessen NT2 (Nederlands als tweede taal) voor bepaalde categorieën Brusselaars.