Skip to main content

Formulieren Kunsten

Op 21 april 2021 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe Kunstendecreet goed. Alle nieuwe aanvragen verlopen volgens de regels van dit nieuwe decreet en van het bijhorende uitvoeringsbesluit.

Momenteel lopen er ook nog structurele werkingen, projecten, beurstrajecten en buitenlandse presentatiemomenten die ondersteund zijn in het kader van het Kunstendecreet 2013 en het daarbij horende uitvoeringsbesluit van 2018. Het gaat om de werkingssubsidies voor de periode 2017 tot en met 2022, en alle beurzen, projectsubsidies en tussenkomsten waarvoor de aanvraag werd ingediend tot en met 30 november 2021. De verantwoording van alle subsidies die zijn toegekend in het kader van het decreet van 2013, moet ook verlopen volgens de regels van het decreet van 2013.

Verantwoording (Kunstendecreet 2013)

Wanneer

Voor beurzen, projectsubsidies en tussenkomsten voor buitenlandse presentatiemomenten geldt dat je het verantwoordingsverslag uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief moet indienen via KIOSK.

Voor werkingssubsidies geldt dat je het jaarlijks verantwoordingsverslag uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar moet indienen via KIOSK.

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting

Voor beurzen geldt, net zoals bij de aanvraag, dat je voor je verantwoordingsverslag de bijlage 'activiteiten, medewerkers en begroting' niet moet invullen. Een inhoudelijk verslag volstaat.

Als je een verantwoordingsverslag indient voor een werkingssubsidie of een projectsubsidie die werd toegekend in het kader van het decreet van 2013, moet je het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting invullen en uploaden in KIOSK als bijlage bij het verantwoordingsdossier.

Dit formulier is hetzelfde dat je ook al gebruikte bij je aanvraagdossier. Een correct en volledig ingevuld formulier bij het verantwoordingsverslag geeft ons waardevolle informatie over je artistieke activiteiten en publieksbereik, de (correcte vergoeding van) medewerkers, en de financiële resultaten van jouw project of werking. Een toelichting bij de verschillende tabbladen vind je in het formulier zelf. Je neemt best vooraf het tabblad “identificatie” en het document met veelgestelde vragen door.

Aanvragen (Kunstendecreet 2021)

Beurzen

De eerstvolgende indiendatum is 15 mei 2022. Vanaf 15 februari 2022 kun je een aanvraagdossier voor een beurs aanmaken en indienen via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de informatie op deze pagina en in de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief het verplichte werkplan.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Projectsubsidies

De eerstvolgende indiendatum is 15 mei 2022. Vanaf 15 februari 2022 kun je een aanvraagdossier voor een projectsubsidie aanmaken en indienen via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de informatie op deze pagina en in de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen:

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Residentiebeurzen (RB)

Vanaf 1 januari 2022 kun je aanvragen voor Residentiebeurzen (RB) indienen. Je vindt alle informatie over deze subsidiemogelijkheid op deze paginaStart met het lezen van de informatie in de handleiding.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK.

Voor de residentieplekken waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft afgesloten, volstaat de informatie die je invult in KIOSK. Je moet geen afzonderlijke begroting aan je aanvraag toevoegen.

Je kunt ook een aanvraag doen voor ondersteuning van een residentie in een residentieplek waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst heeft. In dat geval moet je niet alleen de nodige informatie invullen in KIOSK, maar moet je ook een begroting aan de aanvraag toevoegen. De manier waarop je deze begroting opmaakt en invult, is volledig vrij. De begroting is m.a.w. wel een verplicht onderdeel van het dossier, maar er is geen formulier dat je hiervoor moet gebruiken.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden

Internationale Presentatieprojecten (IP)

Ben je buiten Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd? Dan kun je een Engelstalige aanvraag voor Internationale Presentatieprojecten (IP) indienen.

Do you want information in English about a Subsidy for an International Presentation Project?

 

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSKVanaf 31 januari 2022 kun je aanvragen voor Internationale Presentatieprojecten (IP) indienen. Je vindt alle informatie over deze subsidiemogelijkheid op deze pagina.

Start met het lezen van de informatie in de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen. Naast het ingevulde aanvraagformulier in KIOSK, zijn dit:

  • een actueel artistiek curriculum vitae en documentatie over het artistieke werk van de actor uit de kunstensector die bij het presentatiemoment betrokken is;
  • de cijferbijlage

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Tegemoetkomingen voor Internationale Presentatiemomenten (TIP)

Ben je buiten Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd? Dan kun je een Engelstalige aanvraag voor Tegemoetkomingen voor Internationale Presentatiemomenten (TIP) indienen.

Do you want information in English about an Allowance for an International Presentation?

 

Vanaf 1 december 2021 kun je aanvragen voor Tegemoetkomingen voor Internationale Presentatiemomenten (TIP) indienen. Je vindt alle informatie over deze subsidiemogelijkheid op deze pagina. Start met het lezen van de informatie in de handleiding.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. Naast de informatie die je invult in KIOSK, moet je een begroting aan de aanvraag toevoegen. De manier waarop je deze begroting opmaakt en invult, is volledig vrij. De begroting is m.a.w. wel een verplicht onderdeel van het dossier, maar er is geen formulier dat je hiervoor moet gebruiken.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Vragen

Heb je een vraag over KIOSK? Raadpleeg de handleiding op onze website, download de handleiding in PDF-formaat, of stuur een mail naar kiosk@vlaanderen.be (voor technische vragen of vragen over lopende dossiers of dossiers in aanvraag).

Heb je algemene vragen over de subsidies binnen het Kunstendecreet? Contacteer het team Kunsten.

Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42