Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Beurzen

Wat

Een beurs dient als financiële ondersteuning voor individuele professionele kunstenaars die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen.

Kortlopende en meerjarige beurzen

 • Kortlopende beurs (maximaal 1 jaar): bestemd voor zowel jonge, beloftevolle kunstenaars als voor gevestigde kunstenaars.
 • Meerjarige beurs (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al minstens drie jaar actief zijn in de kunstensector in Vlaanderen.

Beide beurzen kunnen ook gebruikt worden voor een werkverblijf/residentie in het binnen- of buitenland.
In tegenstelling tot bij een projectsubsidie moet er bij een beurs geen project of tegenprestatie gerealiseerd worden.

Forfaitaire beursbedragen

Vanaf de indiendatum van 15 maart 2019 is het beursbedrag forfaitair vastgelegd, maar er zijn keuzemogelijkheden voor zowel het bedrag als de looptijd.
Bijvoorbeeld: een kortlopende beurs van 5.000 euro is zowel mogelijk voor 3 als voor 12 maanden, een meerjarige beurs van 30.000 euro is zowel mogelijk voor 1,5 jaar als voor 2,5 jaar. 

De verhouding tussen het gevraagde bedrag, de looptijd en de artistieke ontwikkeling die de aanvrager wil doormaken, moet toegelicht worden in de aanvraag. 

  Kortlopende beurs Meerjarige beurs
Bedrag te kiezen €5.000 of €10.000 €15.000, €20.000, €25.000 of €30.000
Looptijd te kiezen 3, 6, 9 of 12 maand 1.5, 2, 2.5 of 3 jaar

Als aanvrager moet je motiveren hoe je artistieke ontwikkeling zich verhoudt tot het gevraagde bedrag en de looptijd.

Voor wie

Een beurs wordt alleen toegekend aan individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap.

Een beurs kan aangevraagd worden voor de disciplines:

 • beeldende en audiovisuele kunsten,
 • podiumkunsten,
 • muziek,
 • architectuur en vormgeving.

Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Alleen de kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het KunstendecreetHetzelfde geldt voor het ontwerp en de uitvoering van al dan niet experimentele bouwprojecten. 

Functies

Een beurs is exclusief verbonden aan de functie ontwikkeling zoals bepaald in het Kunstendecreet

Criteria

De beursaanvragen moeten voldoen aan verschillende kwaliteitscriteria.

Voor kortlopende beurzen zijn de criteria: 

 • Kwaliteit van de motivatie
 • Groeipotentieel van het oeuvre van de kunstenaar.

Voor meerjarige beurzen zijn de criteria: 

 • Kwaliteit van de motivatie
 • Belang en kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar.

Indiendata

 • Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 september ingediend worden voor beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari van het volgende jaar)
 • Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 maart ingediend worden voor beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli van het zelfde jaar).

Opgelet: Voor de subsidieronde van 15 september 2021 (eerste aanvraagronde 2022) is de startperiode van de looptijd van de initiatieven uitzonderlijk verlengd. Deze ronde staat open voor beurzen en projectsubsidies voor initiatieven die van start gaan in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 augustus 2022.  

De deadline van de tweede aanvraagronde 2022 wordt uitzonderlijk verschoven van 15 maart naar 15 mei 2022 en is bedoeld voor initiatieven die starten in de periode tussen 1 september 2022 en 31 december 2022. Dossiers voor deze tweede aanvraagronde kunnen vanaf 15 februari 2022 ingediend worden via KIOSK.

Hoe aanvragen

Je kan een beurs aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Voor een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat de administratie na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt een beoordelingscommissie een artistiek-inhoudelijk advies op. Op basis hiervan beslist de minister over de toekenning en de grootte van de beurzen, uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum.

Toekenning en uitbetaling

Eens de beurs is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 7.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Beurzen hoger dan 7.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

 • Een voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na controle van het inhoudelijk verslag door de administratie.

Afrekening

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief, moet je het afrekeningsdossier bezorgen (via KIOSK).

Net zoals bij de aanvraag van een beurs, hoef je voor je afrekeningsdossier de bijlage 'activiteiten, medewerkers en begroting' niet in te vullen. Een inhoudelijk verslag volstaat.

Vragen

 • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
 • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
 • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42