Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Pool van experten

Individuele subsidieaanvragen voor de kunstensector worden beoordeeld door een tijdelijke commissie, samengesteld uit een pool van beoordelaars in functie van de ingediende dossiers. Tot 1 december 2021 wordt elke commissie samengesteld uit een deel vaste en een deel wisselende beoordelaars. Als het nieuwe Kunstendecreet van kracht wordt op 1 december 2021, wordt dit principe losgelaten. De leden van de pool hebben expertise in een of meer van de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines.

Hoe wordt de pool van experten samengesteld?

Na een oproep tot kandidaatstelling via de databank Iedereen kan zetelen en een screening van de kandidaten, benoemde de Vlaamse Regering de pool van vaste en wisselende beoordelaars die bestaat uit 260 leden met ingang vanaf 1 januari 2019. Omdat op 1 december 2021 een nieuw Kunstendecreet van kracht wordt, wordt ook de pool van experten opnieuw samengesteld. Op 4 mei 2021 lanceerde de administratie een open oproep tot kandidaatstelling voor de pool van experten via KIOSK. Deze nieuwe pool gaat aan de slag vanaf 1 december 2021.

Wil jij meeschrijven aan een nieuw kunstenverhaal?

We zijn op zoek naar nieuwe experten die zich willen engageren om de komende vijf jaar de minister actief te adviseren. Het gaat om het beoordelen van dossiers voor werkingssubsidies, projecten of beurzen.

Lees meer over deze oproep

Samenstelling commissies projecten en beurzen

Download de samenstellingen van de commissies voor projecten en beurzen.