Overslaan en naar de inhoud gaan

Pool van experten

Individuele subsidieaanvragen voor de kunstensector worden beoordeeld door een tijdelijke commissie, samengesteld uit een pool van beoordelaars in functie van de ingediende dossiers. Tot 1 december 2021 wordt elke commissie samengesteld uit een deel vaste en een deel wisselende beoordelaars. Als het nieuwe Kunstendecreet van kracht wordt op 1 december 2021, wordt dat principe losgelaten. De leden van de pool hebben expertise in een of meer van de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines.

Hoe is de pool van experten samengesteld?

Op 4 mei 2021 lanceerde de administratie een open oproep tot kandidaatstelling voor de pool van experten via KIOSK. In oktober 2021 heeft de minister van Cultuur zijn beslissing genomen en werden de experten benoemd.

De pool van experten bestaat 344 leden: 

  • 312 expert-beoordelaars;
  • 12 expert-voorzitters;
  • 20 experten die nu eens als beoordelaar, dan weer als voorzitter zullen aantreden.

De pool telt 159 leden die lid zijn van de huidige pools van beoordelaars en voorzitters en 185 nieuwe leden.
> Download het overzicht van de nieuwe pool.

De nieuwe pool kenmerkt zich door: 

  • een evenwichtige man/vrouw-verhouding: 56% mannen en 44% vrouwen; 
  • een diversiteit waarbij minstens 13% van de voorgestelde kandidaten van buitenlandse origine zijn; 
  • een balans inzake leeftijd: 3,5% is jonger dan 30 jaar, 26% is tussen 30 en 40 jaar oud, 35,5% is tussen 40 en 50, 22% is tussen 50 en 60, 11% is tussen 60 en 70 en 2% is ouder dan 70 jaar;  
  • een continuering van de opgebouwde kennis via 159 leden die lid zijn van de huidige pools van beoordelaars en voorzitters én een vernieuwing van de pool met 185 leden; 
  • een sterke vertegenwoordiging van kunstenaars, met 31% van de beoordelaars die zelf kunstenaar zijn;
  • een stevige expertise op zakelijk vlak (24% van de beoordelaars), expertise in management (13%) en expertise als communicatie- of publiekswerker (9%);
  • een opvallende aanwezigheid van expertise op internationaal vlak (54%).

De nieuwe pool is aan de slag sinds 1 december 2021. 

Meer info over de verschillende stappen in de beoordelingsprocedure en de methodiek die de verschillende actoren daarbij zullen volgen, vind je in het draaiboek kwaliteitsbeoordeling voor werkingssubsidies.

Samenstelling commissies projecten en beurzen

Download de samenstellingen van de commissies voor projecten en beurzen.

Meer info of vragen?

Gebruik het contactformulier