Overslaan en naar de inhoud gaan

Pool van experten

Bij elke subsidieronde binnen het Kunstendecreet stelt de administratie tijdelijke commissies samen uit de pool van experten. Elke commissies beoordeelt een bundel aanvragen. Het kan gaan om aanvragen internationale presentatieprojecten, beurzen, projectsubsidies en werkingssubsidies. De leden van de pool hebben expertise in een of meer van de vijf functies en bepaalde disciplines/subdisciplines.

Extra beoordelaars gezocht

Wil jij onze groep beoordelaars en voorzitters komen versterken? We zoeken enthousiaste cultuurkenners.

Meer over de vacature

Hoe is de pool van experten samengesteld?

Op 4 mei 2021 heeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media een open oproep gelanceerd tot kandidaatstelling voor de pool van experten via KIOSK. In oktober 2021 heeft de minister van Cultuur de experten benoemd. De pool van experten is aan de slag sinds 1 december 2021, en bestaat uit 344 leden:

  • 312 expert-beoordelaars;
  • 12 expert-voorzitters;
  • 20 experten die nu eens als beoordelaar, dan weer als voorzitter zullen aantreden.

De nieuwe pool kenmerkt zich door: 

  • een evenwichtige man/vrouw-verhouding: 56% mannen en 44% vrouwen; 
  • een diversiteit waarbij minstens 13% van de voorgestelde kandidaten van buitenlandse origine zijn; 
  • een balans inzake leeftijd: 3,5% is jonger dan 30 jaar, 26% is tussen 30 en 40 jaar oud, 35,5% is tussen 40 en 50, 22% is tussen 50 en 60, 11% is tussen 60 en 70 en 2% is ouder dan 70 jaar;  
  • een continuering van de opgebouwde kennis via 159 leden die lid zijn van de huidige pools van beoordelaars en voorzitters én een vernieuwing van de pool met 185 leden; 
  • een sterke vertegenwoordiging van kunstenaars, met 31% van de beoordelaars die zelf kunstenaar zijn;
  • een stevige expertise op zakelijk vlak (24% van de beoordelaars), expertise in management (13%) en expertise als communicatie- of publiekswerker (9%);
  • een opvallende aanwezigheid van expertise op internationaal vlak (54%).

Meer info over de beoordelingsprocedure en -methodiek vind je in het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van projecten en beurzen.

Meer info of vragen?

Gebruik het contactformulier