Roerend cultureel erfgoed

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters ...

Topstukken

De Vlaamse overheid wil het belangrijkste roerende erfgoed beschermen via het Topstukkendecreet. Er wordt een beperkte lijst opgesteld van werken die in Vlaanderen bewaard moeten blijven vanwege hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Voor deze topstukken kunt u restauratiesubsidies aanvragen.

Literair erfgoed

In onze bibliotheken ligt vaak veel onbekend literair erfgoed. Via de online erfgoedbibliotheek Flandrica kunt u die historische documenten op een eenvoudige manier raadplegen.

  • Naast werken van literaire grootheden vindt u er ook documenten van alledag, zoals kookboeken, liedjesteksten, catechismussen en studentenaantekeningen.
  • De documenten worden goed toegelicht en u krijgt veel contextinformatie.
  • De bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met nieuw gedigitaliseerd materiaal.

Muzikaal erfgoed

Het Muziekarchief is een inventaris van muziek uit Vlaanderen. Het wil de algemene kennis van het Vlaamse muzikale erfgoed opschroeven, nieuwe muziekopnames kaderen in een historische context en de overlevering van informatie garanderen. Het ultieme doel van het project is de digitalisering en het aanbieden van luisterfragmenten. De omvangrijke collectie met Vlaamse en Belgische muziekopnames, beheerd door Kunstenpunt, is de belangrijkste bron van informatie voor deze inventaris.

Immaterieel erfgoed

Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies. Een mooi overzicht van immaterieel erfgoed vindt u op de website Immaterieel erfgoed.

Erfgoeddag

Elk jaar wordt tijdens Erfgoeddag roerend en immaterieel erfgoed in de kijker geplaatst. Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt Erfgoeddag plaats.