Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de gemeenschap. Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed.

Roerend cultureel erfgoed

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters …

 • Topstukken

  De Vlaamse overheid wil het belangrijkste roerende erfgoed beschermen via het Topstukkendecreet. Er wordt een beperkte lijst opgesteld van werken die in Vlaanderen bewaard moeten blijven vanwege hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Voor deze topstukken kunt u restauratiesubsidies aanvragen.

 • Bibliothecair erfgoed

  Onze bibliotheken bewaren heel wat, vaak onbekend erfgoed. Via de online erfgoedbibliotheek Flandrica.be(opent in nieuw venster) kunt u deze historische documenten, waaronder veel topstukken, op een eenvoudige manier raadplegen.

  • Naast werken van literaire grootheden vindt u er documenten van alledag, zoals kookboeken, liedjesteksten, catechismussen en studentenaantekeningen.
  • Het materiaal is beschikbaar in hoogwaardige kwaliteit en u krijgt veel contextinformatie bij de documenten.
  • De bibliotheek wordt geregeld aangevuld met nieuw gedigitaliseerd materiaal.
 • Muzikaal erfgoed

  Het Muziekarchief(opent in nieuw venster) is een inventaris van muziek uit Vlaanderen. Het wil de algemene kennis van het Vlaamse muzikale erfgoed opschroeven, nieuwe muziekopnames kaderen in een historische context en de overlevering van informatie garanderen. Het ultieme doel van het project is de digitalisering en het aanbieden van luisterfragmenten. De omvangrijke collectie met Vlaamse en Belgische muziekopnames, beheerd door Kunstenpunt, is de belangrijkste bron van informatie voor deze inventaris.

Immaterieel erfgoed

Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies. Een mooi overzicht van immaterieel erfgoed vindt u op de website Immaterieel erfgoed(opent in nieuw venster).

Cultureel erfgoed in de kijker

De culturele en erfgoedsector laat zich van zijn beste kant zien en brengt zijn schatten onder de aandacht van een breed publiek tijdens de jaarlijkse erfgoeddag.