Indiening

Om een aangifte van nalatenschap in te dienen, kunt u de toepassing ERFonline gebruiken, of een aangifteformulier invullen en opsturen.

Wanneer

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen had, moet er aangifte worden gedaan.

Dit kan heel eenvoudig via de module ERFonline.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet een tolerantie voor een overleden minderjarige: wanneer het netto belastbaar actief zo beperkt is dat er geen erfbelasting verschuldigd is, moet er geen aangifte ingediend worden (zie belastingkredieten in de erfbelasting).

Wie

De nalatenschap van een Belgische rijksinwoner

De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend door

De nalatenschap van een niet-rijksinwoner

  • diegenen die de in België gelegen onroerende goederen van de nalatenschap verkrijgen. Wanneer de onroerende goederen in de ambtsgebieden van verschillende kantoren liggen en door verschillende personen verkregen worden, moet er per kantoor een aparte aangifte ingediend worden.

Gezamenlijke of individuele aangifte

U kunt vrij kiezen op welke wijze u de aangifte indient:

  • als een gezamenlijke aangifte.

Dit veronderstelt dat alle erfopvolgers samen de aangifte invullen en ondertekenen. Er wordt een globale afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.

  • als een individuele aangifte.

In dit geval ontvangt u een individuele afrekening (aanslagbiljet).

Het aangifteformulier is slechts geldig voor de indieners die het formulier hebben ondertekend.

Indieningstermijn

Deze aangifte van nalatenschap moet binnen een bepaalde termijn worden ingediend.