Gedaan met laden. U bevindt zich op: De jaarlijkse verbruiksfactuur voor energie (jaarafrekening)

De jaarlijkse verbruiksfactuur voor energie (jaarafrekening)

Uw leverancier produceert energie en uw netbeheerder vervoert die energie over zijn distributienet. Zij vragen daar uiteraard een vergoeding voor. Maar hoe bepalen zij de prijs en wat vermeldt een factuur?

De energiefactuur

U ontvangt slechts 1 factuur, een "all-in factuur".

Uw factuur wordt verstuurd door uw energieleverancier, niet door de netbeheerder.

Voor meer uitleg over uw elektriciteits- en/of aardgasfactuur en de gehanteerde (net-)tarieven en heffingen contacteert u het best de klantendienst van uw energieleverancier. U vindt de contactgegevens op de factuur. U neemt het best schriftelijk contact op.

Hoe is uw energiefactuur opgebouwd?

Op de factuur die u van uw leverancier krijgt, is de energieprijs van uw leverancier verrekend. Ook de nettarieven van uw netbeheerder en de heffingen van de overheid maken deel uit van de factuur. De factuur bevat de volgende onderdelen.

 • Energiekost: deze wordt bepaald door de leverancier. Het is voornamelijk op dit niveau dat een leverancier zich kan profileren ten opzichte van andere leveranciers. Deze energiekost is afhankelijk van de volgende factoren:
  • energiecomponent:
   • kosten voor de productie of aankoop van elektriciteit en/of aardgas door de leverancier. Meer info over de evolutie van de prijzen(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).
   • volume dat u als verbruiker afneemt en de manier en de momenten waarop u energie afneemt
    Bij aardgas kan de energiecomponent vast of variabel zijn, bij elektriciteit kan hij ook dynamisch zijn.
  • jaarlijkse- of vaste vergoeding (soort van abonnementskost hierin zitten bijvoorbeeld administratieve kosten van de leverancier (bv. facturering, organiseren klantendienst,…). Sommige leveranciers rekenen de vaste vergoeding aan per begonnen jaar dat u klant bent. Anderen rekenen de vaste vergoeding om naar het aantal maanden dat u klant was.
  • een bijdrage voor de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen (bijv. kost investering in productie groene stroom of WKK). De leveranciers kunnen kiezen of ze de kosten apart aanrekenen of integreren in de elektriciteitsprijs. Als ze apart aangerekend worden staat de kost verplicht op uw factuur vermeld als ‘Kosten groene stroom en wkk’.
 • Transmissienettarief: vergoeding voor transport en vervoer over de netten van Elia en Fluxys. Het transmissienettarief(opent in nieuw venster) is een vast onderdeel van uw factuur. Afhankelijk van waar u woont, betaalt u deze tarieven aan uw distributienetbeheerder. De kost staat echter niet vast en is gelinkt aan uw verbruik (een hoger verbruik betekent een hogere transmissiekost). De federale regulator CREG(opent in nieuw venster) keurt de transmissienettarieven goed.
 • Distributienettarief: vergoeding voor de netbeheerder (Fluvius) voor de energie die vervoerd wordt via hun distributienet. Deze distributienettarieven verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. De VREG is bevoegd voor deze tarieven. Het distributienettarief is een vast onderdeel van uw factuur. De kost staat echter niet vast en is gelinkt aan uw verbruik (een hoger verbruik betekent een hogere distributiekost). De meterhuur op uw factuur is een vaste kost die niet samenhangt met uw verbruik en die u dus altijd moet betalen, ongeacht er verbruik is of niet.
  • Sinds 1 juli 2015 betalen zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller een aanvullend nettarief/prosumententarief.
  • Sinds 1 maart 2021 betalen zonnepaneleneigenaars met een digitale meter een nettarief op basis van het gebruik van het net.
  • Vanaf januari 2023 wordt een deel van de nettarieven aangerekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit die u tegelijk gebruikt (kW) (=het capaciteitstarief).
 • Heffingen en btw: de heffingen worden bepaald door de verschillende overheden.

Vraag?

Een vraag over uw energiefactuur, de tarieven of heffingen? Neem in de eerste plaats contact op met uw energieleverancier.

Klacht?

Hebt u een klacht?

Veelgestelde vragen