Contact

Permanentienummer Maritieme Toegang – Royerssluis: 0472/63.22.93

Renovatieproject

Bestaande sluis

 • Lengte 182,5 m - na renovatie 250m
 • Breedte 22m - na renovatie 36m
 • Benaderende diepte -6,30m TAW - na renovatie -6,41m TAW
 • Eerst gebruikt in 1908
 • Sterk verouderde toestand
 • Hoge onderhoudskost
 • Periodes buiten gebruik wegens herstellingen  uitgevallen 2021
 • Lange schuttijden
 • De huidige afmetingen laten niet toe om duwvaartkonvooien te schutten

Samengevat houdt de renovatie het volgende in:

 • 2 nieuwe sluishoofden
 • Vernieuwing sluiskolkmuur, deuren, vulsysteem en nautische aansturing
 • Vernieuwing en verbreding van de remmings/geleidewerken;
 • Aanleg van een leidingentunnel onder de sluis
 • Renovatie sluisgebouw en aanleg machinegebouwen, CTG en kiosken
 • Twee wegbruggen geschikt voor uitzonderlijk vervoer
 • Heraanleg van de wegenis rond de sluis

Timing

Start werken: oktober 2021
Einde werken: eind 2027

Fasering 2021 - 2023

FASE 1: 1 oktober – 10 januari ’22

FASE 2: 10 januari – 21 januari ’22

FASE 3: 21 januari – 28 februari ’22

FASE 4: 28 februari – mei ’23

FASE 5: Vanaf mei ‘23