Gedaan met laden. U bevindt zich op: Conferentie ‘Samen en lokaal voor werk’ Agenda voor het Departement Werk en Sociale Economie

Conferentie ‘Samen en lokaal voor werk’

Andere
Afgelopen

Op 13 juni 2023 vond de conferentie ‘Samen en lokaal voor werk’ plaats. Met meer dan 350 deelnemers beleefden we een (warme) dag vol inspirerende en leerrijke ontmoetingen, voorbeelden, gesprekken en inzichten.

Datum
13 juni 2023
Tijdstip
10:00 tot 16:00
Locatie

Thor Central
André Dumontlaan 67 , Genk

Routeplanner opent in nieuw venster
Dit evenement is afgelopen.

Bekijk de aftermovie

Inhoud is aan het laden

Onthaal

De dag startte met een warm onthaal van het buurtbusje van Genk. Ze deelden aan alle deelnemers een drankje en postkaart met een welkomstboodschap van Minister Brouns en het programma uit. Ook maakten ze van de gelegenheid gebruik een babbeltje te doen met de deelnemers over de werking van hun buurtbusje waarmee ze drempelverlagend en outreachend werken in Genkse wijken. In de promo unit ‘industrie’ van VDAB konden de aanwezigen proeven van opleidingen en beroepen uit de industriesectoren.

Netwerkmix

Daarna stapten de aanwezigen de oude mijnsite, Thor Central, binnen en werden ze ondergedompeld in een mix van netwerkactiviteiten. Ze gingen speeddaten, sloten aan bij een rondetafel over levenslang leren, ondernemerschap of open hiring, namen plaats in een praathoek bij de Stad Antwerpen, zochten even rust op in de podcasthoek, volgden de workshop ‘taalondersteuning van VDAB’ of struinden langs de infostanden van VDAB, digibanken en Werkplekarchitecten.

Inspiratiesessies

Zowel in de voor- als namiddag vonden heel wat inspirerende sessies over diverse thema’s en invalshoeken plaats. Raadpleeg hier de presentaties van elke sessie.

Plenaire gedeeltes

Fatma Taspinar leidde het namiddaggedeelte in goede banen en verwelkomde de deelnemers na de lunch waarop de Limburgse vlaai niet ontbrak. Af en toe maakte ze in de plenaire gedeeltes plaats voor een ‘breaking news’ over de lokale bevraging van VDAB(PDF bestand opent in nieuw venster), de lokale partnerschappen en een live verslag van de vliegende reporter over zijn gesprekken met de deelnemers over inclusieve werkvloeren.

De arbeidsreserve in het lokale vizier

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste, coördinator van het Steunpunt Werk, trapte het namiddaggedeelte inhoudelijk af met een keynote over de arbeidsreserve in het lokale vizier. Ze wierp een cijfermatige blik op de arbeidsreserve, ze gaf takeaways mee en de weg vooruit in 7 stappen.

Enkele punten die prof. dr. Sarah Vansteenkiste maakte op basis van onderzoek: afstand tot de arbeidsmarkt is een wederzijds begrip: zowel de arbeidsreserve als de werkgever botsen op een veelheid van drempels, waar het lokale niveau bij kan helpen. Er is veel lokale diversiteit in de uitdagingen en er is nood aan doelstellingen en bijkomende data(investeringen).

De lokale diversiteit brengt Steunpunt Werk duidelijk in kaart via de Vlaamse arbeidsrekening waar ze de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren tot op het niveau van provincies, referentieregio’s en gemeenten voor België brengen. De Vlaamse arbeidsrekening (opent in nieuw venster)kreeg net een belangrijke update (met nog een update op komst in het najaar voor cijfers van 2022). Ontdek ook het nieuwe dashboard(opent in nieuw venster) waar het Steunpunt Werk de arbeidsreserve per gewest en provincie visualiseert.

Besturen in en van organisatienetwerken

Daarop volgde prof. dr. Filip De Rynck die het publiek een aantal doordenkers meegaf: hoe complexer de problematiek, hoe meer netwerking nodig. Welke ruimte is er voor lokale activering in centrale stelsels met bepaalde spelregels? Hoe bestuur je in organisatienetwerken en hoe ga je om met geslotenheid versus openheid, innovatie en flexibiliteit?

Hij benadrukte dat het essentieel is om in te zetten op capaciteit, competenties en mandaat binnen lokale netwerken. In een verhaal van actoren en regisseurs is transparantie en verantwoording vereist en moet men meer van buiten naar binnen denken om zo bureaucratie en routines uit te dagen.

Toepassing van principes van organisatienetwerken in lokale partnerschappen

Daarna ging Fatma Taspinar met prof. dr. Filip De Rynck en Dries Van Gool, programmaleider capacity building lokale partnerschappen, in gesprek. Er werd ingezoomd op hoe de lokale partnerschappen, die vanaf 1 januari 2024 van start gaan, gebruik zullen maken van de principes van organisatienetwerken.

Uit het gesprek bleek dat ondanks het feit dat samenwerken in organisatienetwerken een lastige klus kan zijn, er veel lokale partnerschappen zullen starten op 1 januari 2024. Dries Van Gool legt uit dat deze nieuwe aanpak met lokale partnerschappen duurzamer is, meer innovatie toe laat en het de mogelijkheid biedt om lessen te leren en daarop verder te bouwen.

De blik van Minister Brouns op de uitdagingen

Het eerste plenaire gedeelte werd afgesloten met een gesprek met Minister Brouns, waarin video’s werden getoond die een blik wierpen op de lokale projecten en samenwerkingen die in de aanloop naar de conferentie werden bezocht.

Fatma Taspinar stelde Minister Brouns vragen over gekende wegen durven te verlaten en nieuwe recepten uitproberen, over de diversiteit aan actoren en doelgroepen die betrokken zijn in de uitdaging van de 80% werkzaamheidsgraad en het belang van inclusieve werkvloeren die kansen geven. Minister Brouns beklemtoonde dat iedereen moet uitbreken en dat we de bruggen tussen de doelgroepen enerzijds en inclusieve werkvloeren anderzijds moeten verstevigen. Lokale ecosystemen ‘werk’ kunnen gebouwd worden om lokale noden een integrale aanpak met lokale accenten te bieden. Maatwerk en de burger moeten daarin centraal staan.

Panelgesprek ‘Samen en lokaal voor werk’

Na de inspiratiesessies van de namiddag bracht Fatma Taspinar Wim Dries (Voorzitter VVSG), Lieven Janssens (Burgemeester Vorselaar en verbonden aan de Universiteit van Antwerpen), Caroline Copers (Voorzitter SERV), Danny Van Assche (Ondervoorzitter SERV), Cindy Dewaele (Algemeen directeur VDAB), Dirk Vanderpoorten (Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie) en Jo Brouns (Minister van Werk en Sociale Economie) op het podium.

Aan de hand van een aantal uit het leven gegrepen cases en een aantal vragen die ook aan het publiek werden gesteld, werden de panelleden uitgedaagd om te concretiseren hoe zij via ‘Samen en lokaal’ een steentje zullen bijdragen aan de 80%-werkzaamheidsgraad, aan inclusievere werkvloeren, aan levenslang leren en werkbaar werk.

Dena Vahdani’s terugblik

Comedienne Dena Vahdani rondde de conferentie af met haar humoristische maar ook serieuze kijk op de feiten.

Inhoud is aan het laden
Er zijn uitgesproken regionale verschillen op de arbeidsmarkt. Midwest: 80% werkzaamheidsgraad. Antwerpen: 72%. Samenwerken binnen de lokale eigenheid is belangrijk.

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste

Steunpunt Werk (KU Leuven)

Hoe complexer, hoe lokaler er moet (samen)gewerkt worden. Durf lokaal te experimenteren. En maak het niet te moeilijk.

Prof. dr. Filip De Rynck

Als lokale regisseur voor werk en sociale economie hebben we binnen ons eigen bestuur of regio vaak geen directe collega's, dus het is fijn en een enorme meerwaarde om te kunnen uitwisselen met en advies vragen aan regisseurs uit andere regio’s.

Quote uit de praathoek ‘samenwerking over regiegebieden heen'

In een constellatie waar meer dienstverlening op lokaal niveau gebeurt, is het aan het centrale (Vlaamse) niveau om oplossingen mogelijk te maken: Wachtlijsten wegwerken, regelgeving vereenvoudigen, informatie & expertise ter beschikking stellen. Dit is vaak in interactie met federale overheid.

Quote uit de rondetafel ‘niets over ons zonder ons’

Sfeerbeelden

Locatie en bereikbaarheid

Adres

Thor Central

André Dumontlaan 67

3600 Genk

Routeplanneropent in nieuw venster
Omschrijving

Thor Central heeft het M-Label en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Lees meer over de toegankelijkheid van de locatie.

Partners

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Beleid en regelgeving