Als particulier, in uw eigen persoonlijke naam

U kan het WSE-loket gebruiken voor de aanvraag van een Vlaams zorgkrediet, voor het aanvragen van opleidingscheques, en als buitenlandse onderdaan die over een wettig verblijf in België beschikt, voor het aanvragen van uw eerste beroepskaart.

Als professioneel in naam van een entiteit die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

U kan het WSE-loket gebruiken voor het online opstarten en beheren van verschillende aanvragen.
Enkele voorbeelden:

  • Werkt u als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, beïnvloedt uw gezondheidsprobleem uw functioneren en wilt u een Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen.
  • Wil uw entiteit een aanvraag Vlaams zorgkrediet opstarten?
  • Wilt u als werkgever een terugbetalingsaanvraag indienen voor Vlaams opleidingsverlof van werknemers?
  • Wilt u als opleidingsverstrekker via het loket een opleiding aanmelden ter registratie in de opleidingsdatabank, zodat deze dan recht geeft op opleidingsverlof, -cheques en/of krediet?
  • Of heeft één van uw werknemers een door VDAB erkende arbeidshandicap en wilt u een Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen?