Gedaan met laden. U bevindt zich op: Negende generatie sectorconvenanten gelanceerd Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Negende generatie sectorconvenanten gelanceerd

Nieuwsbericht
2 januari 2023

Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de beroepssectoren. Daarin engageren de werkgevers en werknemers binnen die sectoren zich om engagementen op te nemen rond de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, levenslang leren en diversiteit. Met nieuwe doelstellingen, meer flexibiliteit in termijnen en de mogelijkheid tot intersectorale samenwerkingen, biedt de negende generatie sectorconvenanten meer mogelijkheden in de samenwerking tussen de overheid en de verschillende sectoren van de Vlaamse economie.

Infografiek negende generatie sectorconvenanten

Met het nieuwe decreet ambieert Vlaanderen duurzame loopbanen voor werknemers uit te bouwen, door hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Zo kunnen zij hun jobs blijven uitoefenen, wat bijdraagt tot het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Via het decreet en via de engagementen in de convenanten worden sectoren als belangrijke partners in het werkgelegenheidsbeleid bevestigd.

Deze negende generatie sectorconvenanten is de eerste die gebaseerd is op het nieuwe decreet. Na de lancering op een digitale kick-off op 11 oktober, volgt nu een onderhandelingsperiode, waarna de nieuwe sectorconvenants zullen starten op 1 juli 2023. In de nieuwe generatie convenanten zijn, naast de eerder vermelde engagementen, ook nieuwe opgenomen zoals ‘instroom’, ‘zij-instroom en doorstroom’ en ‘retentie en werkbaar werk’.

Naast een aantal inhoudelijke contouren legt het nieuwe decreet ook een toekomstige basis vast voor intersectorale convenanten om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van samenwerking tussen verschillende sectoren. Grote uitdagingen zoals levenslang leren, de vergrijzing, de impact van digitalisering, klimaat, circulaire economie op jobs en vaardigheden, de krapte, het lerarentekort en diversiteit en inclusie komen gemeenschappelijk op tal van sectoren af en vergen vaak een intersectoraal antwoord.

Ten slotte voorziet de Vlaamse Regering ook in een decretale basis voor een flexibelere looptijd van een convenantperiode. Zo wordt het mogelijk om strategische convenants af te sluiten, waardoor sectoren en de overheid specifieke samenwerkingen op langere termijn kunnen vastleggen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om financiering in de toekomst te indexeren.