Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oost-Vlaanderen eerste provincie met 80% werkzaamheid Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Oost-Vlaanderen eerste provincie met 80% werkzaamheid

Nieuwsbericht
30 maart 2023

De werkzaamheidsgraad in de provincie Oost-Vlaanderen bereikt het streefdoel van de 80% werkzaamheidsgraad en overstijgt de Vlaamse werkzaamheidsgraad van 76,7%. Cijfers over de werkzaamheidsgraad en datasets over het Vlaams Zorgkrediet en de Opleidingscheques staan voortaan op het Dataplatform Werk en Sociale Economie dat vandaag live gaat. Stelselmatig worden nieuwe datasets en thema’s over het arbeidsmarktbeleid toegevoegd. Met het open dataplatform wil het Departement Werk en Sociale Economie de transparantie over het beleid vergroten en het delen en hergebruiken van data in visualisaties, applicaties en websites stimuleren.

17 datasets

Vandaag zijn er 17 datasets gepubliceerd, maar dat aantal zal in de toekomst nog sterk uitbreiden. Het gaat om datasets die voortvloeien uit de subsidiewerking alsook datasets met metadata van onderzoek, jaarverslagen, ondernemingsplannen en beleidsdocumenten. De datasets over het Vlaams Zorgkrediet en Opleidingscheques geven onder meer inzicht in het aantal dossiers, subsidiebedragen en het profiel van begunstigden. Iedereen kan ermee aan de slag en analyses per type, leeftijd, jaartal, provincie… uitvoeren.

Om ruimer vindbaar te zijn, worden de metadata van de datasets dagelijks doorgestuurd naar het metadatacenter van Digitaal Vlaanderen die de nieuwe Datavindplaats, de opvolger van het Vlaams dataportaal, voedt.

Hergebruik in nieuwe digitale toepassingen

Met de lancering van het dataplatform zetten we niet alleen belangrijke stappen in de vindbaarheid en de ontsluiting van de datasets over de arbeidsmarkt. We stimuleren ook het hergebruik van de gegevens in grafieken, kaarten, applicaties, toepassingen en websites en hopen zo deuren te openen naar innovatieve projecten.

Vlaamse en provinciale werkzaamheidsgraad

Op het platform komen ook thematische dashboards waarmee het Vlaams arbeidsmarktbeleid opgevolgd kan worden, te beginnen met de Werkzaamheidsmonitor waarin de voortgang van de werkzaamheidsgraad voor Vlaanderen en per provincie wordt getoond. Ook de projecten van Europa WSE zijn al raadpleegbaar op een interactieve kaart. Het is de ambitie om de komende maanden regelmatig nieuwe dashboards over specifieke thema’s toe te voegen.

Datastrategie

Het Departement Werk en Sociale Economie maakte de voorbije jaren werk van een betere onderbouwing van het arbeidsmarktbeleid met data en wetenschappelijke inzichten. Hiermee volgt het departement het advies van de SERV en de VLIR om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van kwaliteitsvolle overheidsdata.

Aansluitend bij de Europese en de Vlaamse datastrategie ontwikkelde het departement een eigen datastrategie en stelde in samenwerking met onderzoekers en het middenveld een kennisagenda op. Met de lancering van het open dataplatform gaat het departement nog een stap verder. Het biedt iedereen de mogelijkheid om gegevens binnen de thema’s loopbanen en competenties, activering, duurzaam werkgeverschap en sociale economie te raadplegen, bestuderen, hergebruiken en nieuwe realisaties te delen. Bedrijven, start-ups, onderzoekers, studenten… nodigen we uit om met de data aan de slag te gaan in onderzoek en nieuwe digitale toepassingen en diensten te ontwikkelen.