Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep vindplaatsgericht en outreachend bereiken van personen in een welzijns- of zorgsetting Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Oproep vindplaatsgericht en outreachend bereiken van personen in een welzijns- of zorgsetting

Nieuwsbericht
20 november 2023

Er zijn momenteel meer dan 250.000 langdurig zieken in Vlaanderen. Om bijkomende stappen vooruit te zetten in de re-integratie van mensen met een gezondheidsproblematiek lanceert Vlaams minister van Werk Jo Brouns een oproep voor organisaties die acties in een welzijns- of zorgsetting kunnen opzetten om personen met gezondheidsuitdagingen vroegtijdig te bereiken om stappen te zetten richting hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. De bijkomende acties moeten bijdragen aan het streefdoel om minstens 4.000 personen op jaarbasis bijkomend naar VDAB toe te leiden. Er wordt 6 miljoen euro extra middelen voorzien voor een periode van 2 jaar.

Over de oproep

De oproep wil organisaties die actief inzetten op het outreachend en vindplaatsgericht bereiken van personen met gezondheidsuitdagingen ondersteunen met bijkomende middelen.

Werken tijdens of na ziekte is absoluut niet vanzelfsprekend. Het gaat gepaard met heel wat vragen en twijfels. De rol van een ervaren coach of expert die iemand kan gidsen en die samen met de betrokkene op zoek gaat naar antwoorden is cruciaal. Dit kan de persoon vertrouwen geven, het zelfbeeld versterken en het herstelproces bevorderen.

Gespecialiseerde organisaties kunnen acties opzetten om mensen met gezondheidsproblemen in een welzijns- of zorgsetting (bv. ziekenhuis, eerstelijnszone, huisartsenpraktijk…) te bereiken en te informeren zodat ze op korte termijn concrete stappen kunnen zetten naar werk. De acties moeten gericht zijn op het informeren en motiveren van personen met gezondheidsuitdagingen om zich in te schrijven bij VDAB en de stap naar werk opnieuw te zetten. Het gaat hierbij vooral om personen die niet spontaan opnieuw aan het werk gaan. De acties ronden af wanneer de persoon zich inschrijft bij VDAB. Bij VDAB zal de betrokkene vervolgens de gepaste begeleiding naar werk krijgen of een opleiding kunnen starten.

De organisaties kunnen ook inzetten op het informeren van zorgverleners over mogelijkheden voor re-integratie van hun patiënten.

Wie kan een projectvoorstel indienen?

De oproep is gericht naar organisaties met expertise in het outreachend en vindplaatsgericht bereiken van personen met gezondheidsuitdagingen die zich in een welzijns- en zorgsetting (o.a. ziekenhuis, revalidatiecentra, eerstelijnszone…) bevinden.

Praktisch

Organisaties kunnen hun projectvoorstel indienen vanaf maandag 20 november 2023 tot uiterlijk 18 december 2023.

  • Deadline indienen projectvoorstellen: 18 december 2023
  • Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 januari 2024 – 31 december 2025
  • Aanvragen kunnen online worden ingediend via de PLATOS-applicatie(opent in nieuw venster)

Meer info en vragen

De Oproep Vindplaatsgericht en outreachend bereiken van personen in welzijns- of zorgsetting(PDF bestand opent in nieuw venster) beschrijft uitgebreid deze projectoproep.

Met vragen kan u terecht bij het Departement Werk en Sociale Economie, Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk, Dienst Ondersteuning

T: 02/553.43.32

M: duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)