Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen versterkt zijn economisch migratiebeleid vanaf 1 mei 2024 Werk & Sociale Economie

Vlaanderen versterkt zijn economisch migratiebeleid vanaf 1 mei 2024

Nieuwsbericht
26 maart 2024

Sinds 1 mei 2024 zijn wijzigingen doorgevoerd in het Vlaams economisch migratiebeleid om misbruik tegen te gaan. Met de aanpassingen wil de Vlaamse Regering misbruik en oneigenlijke migratie tegengaan, maar de kernprincipes van het economische migratiebeleid intact houden: soepel aantrekken van buitenlands talent om onze economie te versterken en structurele arbeidstekorten in te vullen.

Versoepelen voor een vlottere invulling van knelpuntberoepen

Het aantal aanvragen voor buitenlandse arbeidskrachten is gestegen van 12.702 in 2019 naar 22.746 in 2023, vooral voor functies in knelpuntberoepen zoals middengeschoolde functies en seizoenarbeiders. Om in de toekomst net die arbeidskrachten aan te trekken die een structurele bijdrage kunnen leveren aan onze economie, wordt de toegang geconcentreerd op knelpuntberoepen.

Het wordt voor sommige profielen (blue card en seizoenarbeid) eenvoudiger om van werkgever te wijzigen. De nieuwe werkgever moet geen nieuwe aanvraag indienen, maar kan na een melding de arbeidskracht overnemen. Economische migranten die toegang gekregen hebben tot de arbeidsmarkt kunnen ook bijkomstig aan de slag in een flexi-job. Hoogopgeleide werknemers kunnen ook bijkomstig aan de slag als docent of onderzoeker.

Controles aanscherpen om misbruik te vermijden

Sinds 2022 zijn er strengere controles van kracht, vooral op kwalificaties van werknemers en de financiële situatie van de werkgevers. Het absolute aantal toekenningen toelatingen tot arbeid steeg maar daalde procentueel van 11.824 (90% van de aanvragen) in 2019 tot 16.692 toelatingen (80% van de aanvragen) in 2023.

De werkgever moet de aanwerving van een buitenlandse arbeidskracht kunnen verantwoorden en aantonen voldoende solvabel te zijn en financiële marge te hebben om de lonen van de extra arbeidskrachten te betalen. De lonen van buitenlandse arbeidskrachten worden afgemeten aan het gemiddeld Belgisch jaarsalaris en aan de geldende lonen binnen het toepasselijk paritair comité. Voortaan gelden er ook verscherpte weigerings- en intrekkingsgronden, in lijn met het zerotolerancebeleid tegen misbruik en oneigenlijke migratie.

Deze maatregelen weerspiegelen de voortdurende inzet van Vlaanderen om een dynamische en concurrerende arbeidsmarkt te bevorderen, waarbij talenten van over de hele wereld welkom zijn om bij te dragen aan onze economische groei en welvaart. Deze maatregelen weerspiegelen de voortdurende inzet van Vlaanderen om een dynamische en concurrerende arbeidsmarkt te bevorderen, waarbij talenten van over de hele wereld welkom zijn om bij te dragen aan onze economische groei en welvaart.

Inwerkingtreding nieuwe regelgeving en een update voor het Uniek loket

De nieuwe toelatingsvoorwaarden gelden voor alle aanvragen ingediend sinds 1 mei 2024:

  • Bestaande toelatingen blijven geldig onder de oude voorwaarden, tot ze verstrijken.
  • Bij wijziging van werkgever of opmaak nieuwe arbeidsovereenkomst na 1 mei 2024 zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing;
  • Afgeleverde toelatingen in de categorie Overige kunnen hernieuwd worden voor zover dezelfde werknemer in dezelfde functie blijft werken voor dezelfde werkgever. Voor hernieuwingen voor een andere werkgever gelden de nieuwe voorwaarden.

Het besluit van 8 maart 2024 (opent in nieuw venster)is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2024.

Samen met deze vernieuwingen is ook het Uniek loket ‘Working in Belgium’ geüpdatet en is er een nieuwe URL(opent in nieuw venster) beschikbaar gesteld.

  1. Het is nodig om uw cache leeg te maken voordat u met Single Permit connecteert (In Chrome, Edge en Firefox : klik op ‘history’ en dan ‘clear browsing data’). Lees hoe u uw cache leegmaakt. (opent in nieuw venster)
  2. Maak je gebruik van favorieten (link), klik rechts op je link en kies dan het vakje bewerken en pas de aan naar de nieuwe URL.

Meer info

Een overzicht van de wijzigingen vindt u in deze presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster) en op de website.