Het beleidsplan schetst niet alleen toekomstige uitdagingen, maar stelt ook ambitieuze doelstellingen en een uitzicht op tastbare kansen voorop. Er wordt gemikt op concrete acties, die het fietsbeleidsplan op het terrein vormgeven.

Vlaanderen schakelt naar een hogere versnelling

Vlaanderen ligt in het hart van de EU. Onze havens en luchthavens zijn cruciale motoren van onze economie. Als we onze welvaart willen behouden moeten we bereikbaar blijven. Gelet op de voorspelde toename van het goederentransport en de nog steeds groeiende populariteit van de auto, moet er geïnvesteerd worden in alternatieven die de bereikbaarheid van Vlaanderen op peil houden, zeker in die regio’s die gevoelig zijn voor verkeerscongestie. Meer Vlamingen op de fiets zal op die manier ook een economische return opleveren.

Het fietsbeleidsplan wil voornamelijk het functionele fietsgebruik bevorderen. Het plan biedt een globaal kader dat in alle facetten slim inspeelt op de opportuniteiten die de fiets biedt. Lokale besturen en wegbeheerders krijgen zo een duidelijk richtsnoer, met inbegrip van de nodige ruimte voor flexibiliteit, creativiteit en lokale autonomie. Via nieuwe impulsen, het beter op elkaar afstemmen van bestaande initiatieven en een consequente monitoring van de effecten van het gevoerde beleid kan het fietsbeleid effectiever en efficiënter worden.