Op vraag van klantzijde wordt er geotechnisch advies verleend tijdens de ontwerpfase van werken en worden de ontwerpen van bestekken nagekeken voor wat betreft het geotechnische luik.
Geotechniek adviseert de klant ook tijdens de uitvoering van werken (startvergadering en relevante werfvergaderingen) en staat hem bij in overleg met de aannemer.

Geotechniek geeft op vraag van de klant geotechnisch advies en voert geotechnische studies uit i.v.m.:

  • Draagvermogen en funderingen
  • Geotechnisch ontwerp grondkerende constructies
  • Stabiliteitsstudies ophoging en uitgravingen
  • Advisering met betrekking tot grondwaterstromingen (o.a. i.v.m. bemalingen), en pompproeven
  • Zettingsberekeningen
Lees deze pagina in: