Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoud rubriek "Erfdienstbaarheden" Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Inhoud rubriek "Erfdienstbaarheden"

Het lokaal bestuur vult de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut in voor zover ze bij hen gekend zijn. Het is aan de aanvrager om indien nodig bijkomende opvragingen te doen (bv. bij nutsmaatschappijen).

Opgelet: naast wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut kunnen ook natuurlijke, conventionele of private erfdienstbaarheden van toepassing zijn die niet opgenomen zijn.