Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoud rubriek "Grond- en pandenbeleid" Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Inhoud rubriek "Grond- en pandenbeleid"

Deze rubriek geeft een zicht op de toestand (bv. leegstand) van een perceel of onroerend goed.

We geven volgende inlichtingen mee voor alle gebouweenheden gelegen op het aangevraagde perceel (ongeacht of het adres gespecifieerd werd in de aanvraag): ‘Herstelvordering’, ‘Conformiteitsattest’ en ‘Onbewoond & ongeschikt’. Het is aan de aanvrager om zelf de nodige interpretatie te doen.

Informatie over ‘Leegstaande bedrijfsruimten groter dan 500m² is nog niet via de ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ te verkrijgen. Voor meer informatie, neem contact op met omgeving@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).