Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert het verenigingsloket Digitaal Vlaanderen

Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert het verenigingsloket

Nieuwsbericht
8 februari 2024

Op 30 januari ging een eerste versie van het Verenigingsloket live in Aalst. Het Verenigingsloket wil als digitaal platform de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. Naast Mijn Burgerprofiel voor burgers en het e-loket voor ondernemers, is het Verenigingsloket het derde hoofdloket dat zorgt voor geïntegreerde aanbieding van digitale diensten.

In Vlaanderen bestaan meer dan 74.000 vzw’s en talloze feitelijke verenigingen, bijna 6 op 10 Vlamingen is op een manier betrokken bij het verenigingsleven. “Het werd dan ook tijd dat deze belangrijke doelgroep een duidelijke plaats krijgt in de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid”, vertelde de minister-president bij de lancering.

Groeiverhaal

Het Verenigingsloket is een groeiverhaal waarbij de focus op de toekomst ligt. Deze lancering met drie pilootgemeenten markeert het begin van een veelbelovend traject: in samenwerking met lokale besturen en andere Vlaamse overheidsentiteiten zal het Verenigingsloket in de komende jaren verder worden uitgebreid en verbeterd.

Nieuwe Vlaamse centrale databron: het Verenigingsregister

Om alle verenigingen die in contact komen met overheden zo efficiënt mogelijk te bedienen, bouwde Digitaal Vlaanderen een nieuwe Vlaamse centrale databron: het Verenigingsregister. Het Verenigingsregister werd eind december 2023 al gelanceerd en integreert voor het eerst feitelijke verenigingen, zodat ook deze uniek geïdentificeerd kunnen worden. “Dit biedt kansen voor alle overheidsdiensten om ook deze verenigingen via de digitale weg te bedienen”, vertelt Jan Smedts, hoofd van Digitaal Vlaanderen.

Digitale dienstverleningsstrategie

De lancering van het Verenigingsloket past binnen de digitale dienstverleningsstrategie van de Vlaamse overheid. Met deze strategie wil de regering de kwaliteit van de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheden garanderen en verbeteren. Contact met de overheid moet bijvoorbeeld zo vlot mogelijk verlopen, met zo weinig mogelijk contactpunten.

Het Verenigingsloket maakt net zoals Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers gebruik van de generieke bouwstenen van Digitaal Vlaanderen. Later zal ook nog het Loket voor Lokale Besturen volgen, dat eveneens dezelfde onderbouw zal gebruiken.