Gedaan met laden. U bevindt zich op: 38 gemeenten sturen digitale kiesbrief via Mijn Burgerprofiel Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

38 gemeenten sturen digitale kiesbrief via Mijn Burgerprofiel

Nieuwsbericht
4 juli 2023

Mijn Burgerprofiel, hét online overheidsloket voor Vlamingen, komt weer een stap dichter bij de burger. In 2024 zullen de inwoners van 38 gemeenten naast de papieren kiesbrief voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni ook een digitaal duplicaat ontvangen in Mijn Burgerprofiel. De ontwikkeling kwam er nadat de stad Mechelen het dossier had ingediend in ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’, een programma van Agentschap Binnenlands Bestuur. Andere Vlaamse steden en gemeenten kunnen met een minimale inspanning instappen in het project en voortbouwen op wat er al ontwikkeld is.

 

Interbestuurlijke samenwerking

De stad Mechelen trekt dit uitdagende project en werkt hiervoor intensief samen met 37 andere Vlaamse steden en gemeenten, Digitaal Vlaanderen (Mijn Burgerprofiel, MAGDA Documentendienst,...), ABB, FOD BOSA, de gemeentelijke softwareleveranciers, VVSG, Burgerzaken Vlaanderen en het Stedenfonds.

De ambitie van Mijn Burgerprofiel om de digitale brug te vormen tussen de burger en de overheid komt dankzij deze interbestuurlijke samenwerking opnieuw een stap dichterbij.

Te vergelijken met de vaccinatiebrief

Zoals dat eerder gebeurde met de uitnodiging voor de COVID-19-vaccinatie, zal ook de traditionele papieren kiesbrief nog steeds in de brievenbus vallen. “Want het is belangrijk dat iedereen mee kan, ook wie minder mee is met de digitalisering”, klinkt het. De digitale kiesbrief zorgt ervoor dat kiezers een extra herinnering ontvangen en biedt een geruststellende oplossing voor degenen die bijvoorbeeld hun papieren kiesbrief verliezen of het gewoonweg eenvoudiger vinden digitaal. Ook op de smartphone, via de Mijn Burgerprofiel app, kan de kiesbrief geraadpleegd worden. Het is ook de bedoeling dat de uitnodiging voor de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde manier wordt verstuurd.

De digitale transformatie van de overheid gaat ondertussen verder. De stuurgroep rond de digitale kiesbrief werkt nu aan de inclusieve digitalisering van processen zoals aangifte geboorte, huwelijk, samenwonen, …