Gedaan met laden. U bevindt zich op: Correctie aan dataset ‘Steunzones’. Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Correctie aan dataset ‘Steunzones’.

Nieuwsbericht
16 november 2023

Correctieversie van de dataset ‘Steunzones - Gebieden waar inhouding van bedrijfsvoorheffing mogelijk is’ beschikbaar.

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo’s) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen.

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.(opent in nieuw venster)

BEKIJKEN

Je kan de gegevens van de dataset ‘Steunzones’ ook raadplegen via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen(opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Steunzones(opent in nieuw venster)

en de OGC API Features Steunzones(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

De data wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Economie’ ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.