Gedaan met laden. U bevindt zich op: De genomineerden voor de Vlaanderen Digitaal Awards zijn bekend Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

De genomineerden voor de Vlaanderen Digitaal Awards zijn bekend

Nieuwsbericht
3 oktober 2023

De jury van de ‘Vlaanderen Digitaal Awards’ heeft beslist. Acht boeiende projecten strijden om drie awards: één voor het meest inclusieve project, één voor het meest duurzame project en één voor het beste digitale transformatieproject. De winnaars worden op 25 oktober 2023 bekendgemaakt tijdens de nocturne van de Trefdag Vlaanderen Digitaal. 

De jury had geen gemakkelijke taak, gezien er maar liefst 26 inzendingen waren. De jury prees de hoge kwaliteit van de projecten waarvan er een groot aantal uit zachte sectoren kwamen zoals onderwijs en cultuur. De jury koos voor de meest laagdrempelige en inclusieve projecten met potentieel op lange termijn.

Dit zijn de acht genomineerden, per categorie en in alfabetische volgorde

Beste digitale transformatieproject

Afdeling Digitale Transformatie, stad Mechelen

  • Eind 2021 is de stad Mechelen gestart met het programma ‘Digitale Transformatie’, dat nu een volwaardige afdeling is geworden. De nadruk ligt op digitale processen, projecten, data, e-inclusie en informatiemanagement om stadsbrede samenwerking te bevorderen en meerwaarde te bieden aan interne klanten en burgers.

Digitale Methode, Wezooz nv

  • “Digitale Methode” combineert alles wat een klassiek schoolboek kan met digitale middelen voor flexibele, interactieve, en gedifferentieerde leerervaringen. Leerkrachten behouden controle en kunnen lessen aanpassen waar nodig.

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector, Departement Cultuur, Jeugd en Media

  • Het project “Doelgericht Digitaal Transformeren” ondersteunt de digitale transformatie van de cultuursector en bevordert cultuurparticipatie. Het creëert een ecosysteem met het UiTwisselingsplatform als kern, waardoor snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk is, ten gunste van zowel cultuurdeelnemers als de cultuursector.

Meest inclusieve project

AI Op School, Dwengo vzw

  • Het project AI op School is een verzameling van diverse leeractiviteiten die leerlingen van het secundair onderwijs in contact brengen met de principes van machine learning en AI.

Jobbonus, Departement Werk en Sociale Economie & De Vlaamse Belastingdienst

  • Om meer mensen aan de slag te krijgen en werken meer te laten lonen, voorziet de Vlaamse overheid de jobbonus. Dankzij deze jaarlijkse premie voor mensen met een bescheiden inkomen wordt het financiële verschil tussen werkloosheid en werken groter. Dankzij pro-actieve dienstverlening kon een groot deel van de toekenning geautomatiseerd worden. Dit was mogelijk door een samenwerking tussen verschillende administraties.

Whizzkids, Whizzkids vzw

  • Om de digitale kloof te verminderen organiseert Whizzkids gratis ICT-wedstrijden voor klassen uit het basisonderwijs en studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs aan de hogeschool. De strategie van Whizzkids is gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden en het bevorderen van gelijke toegang tot technologie.

Meest duurzame project

Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen (DUO), Agentschap Wegen en Verkeer

  • Het Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen (DUO) digitaliseert het beheer en de communicatie in het kader van verwerven van (delen van) percelen voor de uitvoering van projecten van openbaar nut.

Gecoördineerd initiatief voor Erfgoeddigitalisering (GIVE), Meemoo, Vlaams Instituut voor het Archief

  • Samen met een grote groep partners uit de cultuursector werkt meemoo aan de digitalisering en duurzame bewaring van kranten, glasplaten en topstukken. Ook zetten ze in op metadatacreatie met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) om de doorzoekbaarheid van digitale audiovisuele collecties te vergroten.

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector

  • Het project “Doelgericht Digitaal Transformeren” ondersteunt de digitale transformatie van de cultuursector en bevordert cultuurparticipatie. Het creëert een ecosysteem met het UiTwisselingsplatform als kern, waardoor snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk is, ten gunste van zowel cultuurdeelnemers als de cultuursector.

Volg de uitreiking mee 

De winnaars van wedstrijd maken we bekend op woensdag 25 oktober tijdens de nocturne van de Trefdag Vlaanderen Digitaal. Volg ons via Twitter (X)(opent in nieuw venster) en LinkedIn(opent in nieuw venster) voor de live bekendmaking van de winnaars.

Waarom reiken we deze awards uit? 

Digitaal Vlaanderen draagt bij aan de ontwikkeling van een digitaal vooruitstrevend Vlaanderen dat snel kan inspelen op kansen en uitdagingen. Met de awards willen we succesvolle praktijken in de schijnwerpers zetten en anderen inspireren.

Meer informatie? 

Meer informatie over de wedstrijd vindt u op deze pagina.

Bedankt aan iedereen die een project instuurde!