Release 1, 2 en 3 hebben er samen voor gezorgd dat API’s, de zogenaamde ‘gesloten gegevens’, geografische gegevens en open data beschreven kunnen worden in éénzelfde catalogus. Bovendien kunnen de geografische gegevens nu ook vertaald worden in de DCAT-taal waardoor de interoperabiliteit of uitwisselbaarheid naar het hoogste niveau wordt getild. Dit is goed nieuws voor de Datavindplaats die momenteel een testfase doorloopt en die tot doel heeft om gegevens vindbaar en toegankelijk te maken, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid.

Eerst even situeren: metadata, metadatacenters en Metadata Vlaanderen

Om data vindbaar te maken, wordt metadata toegevoegd. De letterlijke betekenis van ‘metadata’ is ‘data over data’. Metadata worden bijgehouden in een metadatarecord dat je de ‘bijsluiter’ van een dataset of service zou kunnen noemen.

Metadatarecords worden op hun beurt bijgehouden in een metadatacenter. Er zijn meerdere metadatacenters. Het metadatacenter van Digitaal Vlaanderen groepeert alle producten (data en services) die via Digitaal Vlaanderen passeren of zijn aangemaakt.

Metadatacenters sluiten hun zoekdienst aan op Metadata Vlaanderen, ook wel het hoofdknooppunt genoemd. Organisaties die zelf instaan voor de aanmaak en verspreiding van hun producten, maar geen eigen metadatasysteem hebben, kunnen hun metadata hier rechtstreeks aanmaken en beheren. Organisaties met een eigen metadata-knooppunt worden geïntegreerd in Metadata Vlaanderen (dat wordt ‘oogsten’ genoemd). Zo bevat het hoofdknooppunt Metadata Vlaanderen op termijn alle data en services van alle Vlaamse overheidsinstanties.

Historische innovatie waarin Vlaanderen koploper is

Tot voor kort bevonden data, geografische data, services, open data, API’s en gesloten data zich in verschillende catalogi. Wie data zocht, werd geconfronteerd met de versnippering en de hoge techniciteit van het aanbod. De oorzaak dient gezocht te worden in de ‘verkokering’ en het gebrek aan één metadata-standaard voor alle data. Release 3 bracht daar verandering in. De verschillende metadata-standaarden doorliepen een OSLO-traject ((opent in nieuw venster)) waarbij de betekenis (semantiek) van informatie gestandaardiseerd werd en zij onderling interoperabel werden. Ze worden nu in de metadata-beheerstoepassing uitgerold als sjabloon met validatie. Daardoor kunnen voortaan alle soorten data in het hoofdknooppunt Metadata Vlaanderen beschreven worden. Dit is zo innovatief dat Vlaanderen tot in het buitenland als een koploper beschouwd wordt.

DCAT-taal brengt Geografische gegevens buiten de niche

De tweede innovatie is dat metadata van geografische gegevens nu ook vertaald worden in de DCAT-taal. De DCAT-taal is de taal die op Datavindplaats wordt gebruikt. Ook deze innovatie is cruciaal om de beoogde semantische interoperabiliteit te bereiken. Er werden hiervoor diverse OSLO-trajecten ((opent in nieuw venster)) doorlopen. Het resultaat is dat geodata en geografische services (API’s) nu echt uit de niche breken en gewoon naast andere open data, gesloten gegevens enz. kan gevonden worden op de generieke portalen van het world-wide web.

Meer informatie

Algemene informatie over metadata vindt u hier. ((opent in nieuw venster))

Technische informatie over de Release vindt u in de Changelog ((opent in nieuw venster)).

Opleiding metadata aanmaken en editeren

Voor wie een opleiding wil volgen, zal een infosessie worden georganiseerd op voorwaarde dat er voldoende interesse is. U leert er metadata aanmaken en editeren in de metadatacenters. Schrijf in op de interesselijst ((opent in nieuw venster)).

De testversie van Datavindplaats vindt u hier.