Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update: Jachtterreinen en Wildbeheereenheden (toestand 14/02/2024) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update: Jachtterreinen en Wildbeheereenheden (toestand 14/02/2024)

Nieuwsbericht
18 april 2024

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie beschikbaar van de dataset ‘Jachtterreinen, seizoen 2023-2024.02’ en de ‘Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden, toestand 14/02/2024’. Deze informatie is afkomstig van de Arrondissementscommissarissen van de Provincies. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

Wie wil jagen in Vlaanderen moet een jachtplan van zijn jachtterrein neerleggen bij de arrondissementscommissaris. In dit plan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd worden en welke niet. De gegevens die door Digitaal Vlaanderen worden ontsloten geven de jachtterreinen mee zoals ze werden goedgekeurd op de jachtplannen 2023-2024 en werden bijgewerkt tot en met de aanvragen tot wijziging verwerkt op 14/02/2024.

Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als eigenaar van één of meerdere percelen beschik je over het jachtrecht en kun je aan anderen toelating geven om op je eigendom te jagen. De eigenaar kan het jachtrecht ook verhuren via een overeenkomst met een derde. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website natuurenbos.be(opent in nieuw venster).

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Natuur en milieu > Jacht.

WEB SERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Jacht(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS Jachtterreinen,(opent in nieuw venster) de OGC API Features Jachtterreinen,(opent in nieuw venster) de WFS Werkingsgebieden van wildbeheereenheden(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Werkingsgebieden van wildbeheereenheden(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Maatschappij’) en via de Datavindplaats gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.