Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update: Orthofotomozaïek, middenschalig, meest recent (Antwerpen-West - opname: 2024) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update: Orthofotomozaïek, middenschalig, meest recent (Antwerpen-West - opname: 2024)

Nieuwsbericht
26 april 2024

De meest recente orthofotomozaïek is bijgewerkt voor Antwerpen-West  (opname: 2024)

De meest recente orthofotomozaïek voor Vlaanderen is bijgewerkt voor Antwerpen-West (9/01/2024 en 10/01/2024). De opnamedata worden weergegeven in een bijgeleverde vliegdagcontour. Het bijgewerkte product is raadpleegbaar via webdiensten en wordt via de downloadtoepassing aangeboden in gemeentelijke en 1/16e kaartbladversnijdingen.

Specificaties

De orthofotomozaïek wordt via overdrachtsdienst aangeboden in kleinere eenheden, die respectievelijk data per 1/16e NGI-kaartblad en voor iedere gemeente, volgens de gemeentegrens inclusief een buffer van 500m, bevatten. De bestanden zijn ingepast in het Belgische Lambert 72 (BEREF2003)-coördinatenstelsel.

Via de verschillende ontsluitingskanalen wordt eveneens een vliegdagcontour aangeboden die voor ieder deel van het bijhorende product de opnamedatum weergeeft. Meer informatie over de luchtopnamen.

Bekijken en downloaden

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via

Deze dataset wordt zowel via de Downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Beelden, basiskaarten, grondgebruik’ als via de Geopunt-catalogus(opent in nieuw venster) gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Vlaamse Open Data licentie v1.2 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.