Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update product ‘Gebiedstypes nitraat mestdecreet’ (toestand 1/1/2023) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update product ‘Gebiedstypes nitraat mestdecreet’ (toestand 1/1/2023)

Productupdate
16 maart 2023

Gebiedstypes nitraat mestdecreet, toestand 1/1/2023 nu beschikbaar. De data is afkomstig van de Vlaamse Landmaatschappij.

Sinds 1 januari 2019 is een nieuw Mestdecreet van kracht in Vlaanderen, het ‘Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’. Europa zette Vlaanderen aan tot een meer doorgedreven aanpak van de bescherming van het oppervlakte- en grondwater. Het Mestdecreet, ook wel MAP 6 (Mest Actie Plan 6) genoemd, heeft tot doel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert dit decreet uit. De nieuwe versie van de Gebiedstypes werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gaat in vanaf 1 januari 2023. Deze versie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 februari 2023(opent in nieuw venster).

Concreet worden de gebiedstypes nitraat mestdecreet afgebakend als volgt:

- Afstroomzones van de Vlaamse waterlichamen als basis

- Beoordeling van het oppervlaktewater

- Beoordeling grondwater

- Gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater

Meer informatie is te vinden op Datavindplaats(opent in nieuw venster).

WAT IS NIEUW?

Update van de gebiedstypes nitraat mestdecreet.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Landbouw.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Landmaatschappij(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Gebiedstypes nitraat mestdecreet(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Gebiedstypes nitraat mestdecreet(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

De data worden zowel via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorieën ‘Landbouw en visserij’ en ‘Milieu’ gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.