Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden nu beschikbaar Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden nu beschikbaar

Productupdate
3 juli 2023

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van Wonen in Vlaanderen.

De dataset geeft een overzicht van de ligging en de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden (decreet van 15/07/1997 betreffende de Vlaamse Wooncode (BS 19/08/1997), alsook de bijzondere gebieden in Vlaanderen waarbinnen gedurende een bepaalde periode recht van voorkoop op van toepassing is.

De inhoudelijke informatie over dit voorkooprecht is te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden in de catalogus op de Datavindplaats(opent in nieuw venster).

Wat is nieuw?

Aanpassing aan de bijzondere gebieden met recht van voorkoop, ten gevolge enkele fusies tussen sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de vorming van de woonmaatschappijen.

Bekijken

Je kan de gegevens van de dataset ‘Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden’ ook raadplegen via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster). Thema’s > Bouwen en wonen > Vlaamse wooncode of via de Geopunt-applicatie Recht van Voorkoop(opent in nieuw venster).

Downloaden

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Planning, kadaster’) gratis en mits registratie ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie Gratis Hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.