Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebruik het GIPOD Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Gebruik het GIPOD

Het GIPOD richt zich op een aantal specifieke doelgroepen: aannemers, nutsbedrijven en overheden. Maar ook burgers en bedrijven kunnen gegevens die uit het GIPOD komen raadplegen en gebruiken. We verzamelen hier alle nuttige informatie om aan de slag te kunnen met het GIPOD.

Daarnaast staat er op deze pagina ook informatie voor dienstenleveranciers, integratoren en developers die werken met de API.

Voor aannemers

Voert u werken uit op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig. Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken gebeurt volledig digitaal.

Via het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)(opent in nieuw venster) kan u als aannemer de signalisatievergunning voor grondwerken digitaal aanvragen. Op basis van de locatie van het grondwerk word je dan automatisch doorverwezen naar ofwel het aanvraagformulier in het GIPOD ofwel het online formulier van het lokale bestuur.

U kunt als aannemer toegang aanvragen via het e-mailadres digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Voor nutsbedrijven

Nutsbedrijven zijn verplicht om alle grondwerken te registreren in het GIPOD. Daarnaast moet voor alle grondwerken van cat. 1 die in een gemeenschappelijke sleuf uitgevoerd zullen worden, een synergie-aanvraag gelanceerd worden, zodat werken gebundeld kunnen worden en hinder beperkt.

Voor overheden

Ook de overheid is betrokken bij het GIPOD, vanuit de verplichtingen die gelden voor domeinbeheerders, lokale besturen en De Lijn, zoals onder andere:

  • Behandelen van vragen voor grondwerken,
  • Aanmaken en beheren van innames,
  • Wijzigen van innames,
  • Behandelen en opvolgen van signalisatievergunningen,
  • Toevoegen en verwerken van hinder,
  • ...

Meer informatie

Voor burgers en bedrijven

Informatie over innames en hinder wordt via andere overheidskanalen laagdrempelig beschikbaar gemaakt voor burgers en bedrijven. Voorbeelden zijn Hinder in kaart(opent in nieuw venster), raadpleegbaar via Geopunt, en de informatie in het tabblad ‘In uw buurt’ in Mijn Burgerprofiel.

De informatie uit het GIPOD wordt ook als open data beschikbaar gesteld aan het brede publiek.

Voor dienstenleveranciers en integratoren

Veel organisaties gebruiken de diensten van integratoren en dienstenleveranciers om systemen te koppelen en vlotter te kunnen werken met (de data van) het GIPOD. Hiervoor wordt de API gebruikt.

Alle informatie over authenticatie, authorisatie, resources, endpoints,… kan u op de API-documentatiepagina(opent in nieuw venster) vinden.

Voor het testen van toepassingen kan er gebruik gemaakt worden van de beta-omgeving:

(Nog) geen toegang to de API? Stuur een mail naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) om deze aan te vragen.

GIPOD gebruiksvoorwaarden

Het GIPOD-bestuurscomité heeft een eerste versie van de GIPOD-gebruiksvoorwaarden goedgekeurd. Vanaf 22 mei 2013 werden die geactiveerd in het GIPOD. De gebruiksvoorwaarden die van kracht werden, zijn hier te raadplegen: GIPOD-gebruiksvoorwaarden(PDF bestand opent in nieuw venster).

Expliciete aanvaarding is nodig om toegang te krijgen tot de productieomgeving van het GIPOD. Geregistreerde gebruikers van de webtoepassing doorlopen bij een eerstvolgende aanmelding een procedure om deze voorwaarden te aanvaarden.

Ook voor geregistreerde accounts voor gebruik van de services kan de aanvaarding gebeuren; hetzij via de webtoepassing, hetzij via expliciet akkoord van Athumi, elke werkdag bereikbaar van 8u tot 19u via 02 553 0481 of gipod@athumi.eu(opent in uw e-mail applicatie)