Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op vlak van digitalisering en smart cities, voorziet het relanceplan Vlaamse Veerkracht de realisatie van de Vlaamse Smart Data Space of kortweg VSDS.

De nadruk van de VSDS ligt op duurzaam publiceren en hergebruiken van data waarbij de drempels om data te delen worden weggewerkt. Centraal in de visie staan de decentrale en interoperabele architectuur. Met de Vlaamse Smart Data Space stimuleren we enerzijds de data-economie voor overheden en Vlaamse bedrijven, anderzijds helpen we om ambitieuze beleidsdoelstellingen mee te realiseren.

Om data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren, wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.

De Vlaamse Smart Data Space maakt deel uit van het relanceproject Vlaamse Veerkracht.

In de kijker: Technical Advisory Board

Op 24 maart vindt de volgende Technical Advisory Board (TAB) plaats van de Vlaamse Smart Data Space. De TAB verzamelt feedback en daagt de uitgewerkte oplossing uit in de ontwikkeling van de bouwstenen. Hierbij duiken we graag met technische mensen in de architectuur van de VSDS en de effectieve code. Met deze open uitnodiging nodigen we alle potentiële partners uit.

Meer details over locatie en tijdstip volgen eens uw aanwezigheid bevestigd is. We verwelkomen u vooraf met een broodjeslunch.

Hoe gaan we te werk?

In de realisatie van de Vlaamse Smart Data Space zetten we voluit in op vier pijlers die complementair werken:

 • Open standaarden

  De data space voorziet open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silo’s) en dus niet kan stromen. Deze standaarden moeten over verschillende organisaties en systemen werken. Daarom worden de standaarden uitgebouwd en gedefinieerd in co-creatie conform de OSLO-proces- en methodewerking.

 • Workbench

  Het project realiseert een “workbench” om data schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Smart Data Space bestaat uit herbruikbare software bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen. Zo verzekeren we dat de kost van het delen van data ook in de toekomst betaalbaar en voorspelbaar blijft. Vlaamse bedrijven kunnen zich zo voluit focussen op het ontwikkelen van slimme toepassingen bovenop data en verliezen geen tijd aan telkens ad hoc verzamelen van data.

 • Een ecosysteem voor overheid en ondernemers

  In het kader van de Vlaamse Veerkracht zet de Vlaamse Regering ondernemers er toe aan om nieuwe data en digitale toepassingen te integreren. Ook de adoptie door de private sector is hierbij cruciaal.

  1. Creatie van een gelijk dataspeelveld: het project maakt datadeling in sectoren mogelijk zonder dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data verliezen.

  2. 5G faciliteert datastromen. De Vlaamse Regering investeert in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Er wordt ingezet op samenwerking met intercommunales en private bedrijven om de adoptie van de Vlaamse Smart Data Space te versnellen en nieuwe businessmodellen op data te versterken.

  3. Drempels voor die ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het Vlaams datanetwerk, worden weggewerkt door samen te werken met het Vlaams Datanutsbedrijf. De Vlaamse Smart Data Space zal hierbij mee het intelligent Vlaams dataknooppunt binnen bereik brengen.

 • Governance

  De Vlaamse Smart Data Space is een schaalbaar model, maar vraagt een zorgvuldig beheer onder de vorm van werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken. Het governance model is momenteel in opbouw en is geënt op de Europese strategie voor de ontwikkeling van data spaces.

Use case: DIM - data-integratie voor slimme mobiliteit

Binnen het domein Mobiliteit werkt VSDS aan verschillende use cases. DIM is daar één van: