Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en digitalisering kondigt het relanceplan Vlaamse Veerkracht de realisatie aan van een smart data space voor Vlaamse basisdata en real-time gegevens. Het project “Vlaamse Smart Data Space” geeft hieraan invulling.