Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wegenregister Onze oplossingen

Wegenregister

Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het Wegenregister heeft de ambitie om op termijn uit te groeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. 

In het Wegenregister wordt objectreferentie als prioritair gebruiksdoel vooropgesteld. Daarom staat eenduidige registratie van gedefinieerde objecten centraal in de opbouw van de databank. Deze registratie staat eveneens toe de historiek van deze objecten bij te houden. Wat geometrie betreft, wordt er gestreefd naar een middenschalige nauwkeurigheid (cf. de middenschalige kleurenorthofoto’s).

Waarom gebruik maken van het Wegenregister?

Tot nu toe beschikte het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen niet over een eigen referentiebestand voor wegen, maar werden bestanden van commerciële firma’s gebruikt als voorlopige referentiebestanden.

De omschakeling tussen verschillende versies van bestanden en tussen bestanden van verschillende bedrijven is telkens een tijdrovende en dure operatie voor de afzonderlijke deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Hoe meer gegevens een deelnemer koppelde aan het voorlopige referentiebestand of er toepassingen op bouwde, hoe moeilijker deze omschakeling. Op organisatieniveau zijn de conversiekosten vaak veel hoger dan de baten van een omschakeling. Bijna een derde van de gebruikers van een wegenbestand werkt op eigen (geometrisch verbeterde) gegevens.

Dat deelnemers niet hetzelfde wegenbestand gebruiken, is inefficiënt voor de algemene werking van het samenwerkingsverband. Bij de uitwisseling van geografische informatie is het noodzakelijk dat de betrokken partijen gebruik maken van dezelfde referentiegegevens. Zo niet, gaat er kostbare tijd verloren bij het proberen aan elkaar koppelen van de niet-compatibele gegevens.

Blijf op de hoogte van het Wegenregister via productnieuws en releases

Downloaden

Het Wegenregister kan worden gedownload in de catalogus van de downloadtoepassing (opent in nieuw venster)onder de categorie ‘Vervoer’.

De aangeboden wegsegmenten dragen naast statische attributen (bv. status, wegcategorie, ...) ook dynamisch gesegmenteerde attributen (aantal rijstroken, wegbreedte, wegverharding). Door bepaalde weggerelateerde informatie dynamisch toe te kennen worden de wegsegmentidentificatoren zo stabiel mogelijk gehouden.

Het Wegenregister bevordert de samenwerking in ons agentschap. Iedereen werkt met dezelfde kaart, iedereen is met dezelfde bron bezig.

Natasha Blommaert

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Vervolgtraject

Het Wegenregister is nu nog een op zich staan product maar zal in de komende jaren meer en meer deel gaan uitmaken van het stelsel van authentieke geografische gegevensbronnen; de basisregisters. Om het Wegenregister up-to-date te houden moeten andere basisregisters hun informatie overwegen in het Wegenregister bijhouden. Om dit te kunnen doen start Digitaal Vlaanderen met een project dat ervoor zorgt dat alle wegeninformatie op slechts één plek kan terechtkomen: in het Wegenregister.

Werken met het Wegenregister