De afgelopen jaren heeft Vlaanderen te kampen met aanhoudende droogte. De grondwaterstanden zijn daardoor te laag. Ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn laag. Daardoor ontstaan problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen) in rivieren, beken, vijvers, ...

Momenteel is 'droogteniveau geel (opent in nieuw venster)' afgekondigd. De regen van afgelopen weken heeft de grondwaterstanden en debieten van de waterlopen doen stijgen, maar nog niet volledig hersteld. Waterbeheerders nemen nog enkele maatregelen om te vermijden

  • dat ecologisch kwetsbare waterlopen schade ondervinden

  • dat er gezondheidsrisico’s ontstaan voor mens of dier door de verminderde waterkwaliteit van de waterlopen.

Meer informatie