De afgelopen jaren heeft Vlaanderen te kampen met aanhoudende droogte. De grondwaterstanden zijn daardoor te laag. Ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn laag. Daardoor ontstaan problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen) in rivieren, beken, vijvers, ...

Momenteel is 'droogteniveau oranje (opent in nieuw venster)' afgekondigd. Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie neemt elke provincie maatregelen om zoveel mogelijk te vermijden

  • dat er een drinkwatertekort ontstaat

  • dat ecologisch kwetsbare waterlopen schade ondervinden

  • dat er gezondheidsrisico’s ontstaan voor mens of dier door de verminderde waterkwaliteit van de waterlopen.

Meer informatie