Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitgewerkte case: EPC Gemeenschappelijke Delen Expertise opbouwen

Uitgewerkte case: EPC Gemeenschappelijke Delen

Onderstaande case verduidelijkt de opmaak van een EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC GD). 

Onderstaand voorbeeld werd opgemaakt op basis van het inspectieprotocol en de software van 2021.

Toepassingsgebied

Indeling van het gebouw:

Kelderstookruimte + bergingen
Gelijkvloerspraktijk + winkel
Verdieping 12 appartementen
Verdieping 22 appartementen
Zoldergemeenschappelijke bergruimte

Er zijn minstens 2 wooneenheden in het gebouw aanwezig, dus

 • het is een appartementsgebouw
 • het gebouw moet over een EPC van de gemeenschappelijke delen beschikken.

Controleer voor de opmaak van het EPC Gemeenschappelijke Delen of de gebouwafbakening in het Gebouwenregister correct is.

Projectgegevens

Maak een duidelijke schets van het gebouw om op te laden in de software.

 • naamgeving van de schildelen
 • begrenzingen
 • verschillende aanzichten

De energiedeskundigen die de EPC’s van de appartementen in het gebouw opmaken, moeten alle nodige informatie over het beschermde volume en de schildelen van het gebouw terugvinden in deze schets.

Zijn er geen bewijsstukken voor het referentiejaar bouw? Vraag dit dan zeker op bij de gemeente. Het bouwjaar vormt namelijk de basis voor aannames die de software achter de schermen maakt voor onbekende invoer. Voor de opmaak van de EPC’s van de appartementen is het dus belangrijk dat dit referentiejaar bouw ingevoerd wordt.

Beschermde volume van het gebouw

Op basis van het stappenplan uit het inspectieprotocol wordt bepaald welke ruimtes wel of niet tot het beschermde volume van het gebouw behoren.

 • Stap 1

  Gemeenschappelijke ruimten: stookruimte + bergingen

  • Stap 1: niet direct verwarmd
  • Stap 2: winddicht
  • Stap 3: / (want: kelder)
  • Stap 4: / (want: gemeenschappelijke ruimte)
  • Stap 5: / (want: kelder) → NIET bij BV
 • Stap 2

  Eenheden: winkel + praktijk

  • Alle ruimten zijn ofwel direct verwarmd, thermisch beschermd of hebben basisfunctie → BV

  Gemeenschappelijke ruimte: inkomhal

  • Stap 1: niet direct verwarmd
  • Stap 2: winddicht
  • Stap 3: niet thermisch beschermd
  • Stap 4: / (want: gemeenschappelijke ruimte)
  • Stap 5: ondersteunende functie → BV

  Gemeenschappelijke ruimten: zitruimte

  • Stap 1: direct verwarmd → BV
 • Stap 3

  Eenheden: appartementen

  • Alle ruimten zijn ofwel direct verwarmd, thermisch beschermd of hebben basisfunctie → BV

  Gemeenschappelijke ruimten: gang

  • Stap 1: niet direct verwarmd
  • Stap 2: winddicht
  • Stap 3: thermisch beschermd → BV
 • Stap 4

  Gemeenschappelijke ruimten: opbergruimte

  • Stap 1: niet direct verwarmd
  • Stap 2: winddicht
  • Stap 3: niet thermisch beschermd (zoldervloer is geïsoleerd)
  • Stap 4: / (want: gemeenschappelijke ruimte)
  • Stap 5: zoldervloer heeft grootste warmteweerstand → NIET bij BV

BESLUIT
BV is het volledige gebouw met uitzondering van de kelder en de zolder.
BV = 1953m³

Gebouwschil van het appartementsgebouw

Welke parameters moeten ingevoerd worden voor welke schildelen?

 • Stap 1
  • Eigenschappen + oppervlakte invoeren (= grijs)
   • Plafond
   • Buitengevels
   • Vloer boven kelder
   • Vloer op grond
   • Openingen van gemeenschappelijke ruimten
  • Enkel eigenschappen invoeren (= rood)
   • Linkergevel (AVR)
  • Enkel oppervlakte invoeren (= blauw)
   • Openingen van eenheden
 • Stap 2
  • Enkel eigenschappen invoeren (= rood) → schildelen met dezelfde eigenschappen worden als 1 schildeel ingevoerd
   • Gevels die eenheden omhullen: hier als ‘voorgevel’ ingevoerd
   • Vloeren die eenheden omhullen: hier als ‘plafond’ ingevoerd
  • Niet in te voeren
   • Openingen

Technische installaties

De collectieve technische installaties en alle installaties voor zonne-energie (zowel collectief als individueel) moeten ingevoerd worden. Bij gebouwen met 5 of meer eenheden moet ook de verlichting in de circulatieruimten ingevoerd worden.

 • Stap 1

  In het stooklokaal is een collectieve niet-condenserende stookolieketel aanwezig. De leidingen in het stooklokaal en in de verticale koker naar de appartementen zijn geïsoleerd.
  Alle info wordt verzameld en ingevoerd, behalve

  • Type afgiftesysteem
  • Regeling binnentemperatuur
 • Stap 2

  Er is geen collectieve koelinstallatie aanwezig → aanvinken.

 • Stap 3

  In het stooklokaal is een collectief voorraadvat aanwezig.
  Alle info wordt verzameld en ingevoerd, behalve

  • Bestemming
  • Aantal baden/douches
 • Stap 4

  Er is geen collectieve ventilatie aanwezig → aanduiden.

 • Stap 5

  Op het hellend dak van het gebouw liggen 30m² zonnepanelen.
  Deze worden allemaal ingevoerd.

 • Stap 6

  Het gebouw telt 6 eenheden (4 residentiële en 2 niet-residentiële eenheden) > 5 eenheden → verlichting in circulatiezones ingeven.

  Inkomhal en gangen = 1 verlichtingszone

  • Voornamelijk spaarlampen, ook nog enkele gloeilampen
  • Regeling i.f.v. bezetting: enkel manuele regeling
  • Geen regeling i.f.v. daglicht