Inhoud opleiding

De opleiding tot energiedeskundige type A behandelt volgende onderwerpen:

  • inleiding tot bouwfysica en technische installaties
  • wetgevend kader
  • inspectieprotocol
  • werking van certificatiesoftware
  • werking van energieprestatiedatabank