Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassingsgebied EPC (Klein) Niet-Residentieel EPC Klein Niet-Residentieel

Toepassingsgebied EPC (Klein) Niet-Residentieel

Het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat bij notariële overdracht in volle eigendom, vestigen van opstalrecht of erfpacht en bij verhuur van bestaande gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) vereist is. 

  Sinds 1 mei 2023 is er een EPC verplicht bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom, niet alleen bij verkoop. Dit is van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 1 mei 2023.

  Bij akten met een declaratieve werking is er geen EPC vereist.

  EPC-verplichting

  Per (kleine) niet-residentiële gebouweenheid moet een EPC opgemaakt worden. Voor kleine niet-residentiële eenheden kan men sinds 2023 kiezen om ofwel een EPC klein Niet-Residentieel ofwel een EPC Niet-Residentieel te laten opmaken.

  Bij (kleine) niet-residentiële eenheden geldt er een EPC-plicht voor volgende situaties:

  • Ook bij verkoop zonder publiciteit is sinds 1 april 2022 een EPC verplicht.
  • Sinds 1 januari 2023 geldt de EPC-plicht voor alle niet-residentiële gebouwen en gebouweenheden, niet enkel voor kleine niet-residentiële eenheden.
  • Sinds 1 mei 2023 is er bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom een EPC verplicht. Dit is van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 1 mei 2023. Bij akten met een declaratieve werking is er geen EPC verplicht.
  • Vanaf 1 januari 2024 moeten alle grote niet-residentiële gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen om aan de uithangplicht te voldoen. Het huidige EPC Publiek kan dus niet langer gebruikt worden. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt bovendien een uithangplicht.
   Uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen: om aan de uithangplicht te voldoen, kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend. Nadien kan enkel nog een EPC kNR of een EPC NR gebruikt worden.
  • Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.
  • Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.

  Overdragen van het EPC

  EPC nodig?

  • Niet zeker of een EPC vereist is? Raadpleeg de EPC-wegwijzer(opent in nieuw venster). Via enkele vragen weet u of een EPC nodig is.
   Opgelet: volgende wijzigingen zijn nog niet verwerkt in de EPC-wegwijzer:
   • Bij verhuur zonder publiciteit is vanaf 1 oktober 2023 ook een EPC verplicht.
   • Als in het kader van echtscheiding of de beëindiging van een (al dan niet wettelijke) samenwoning er een notariële overdracht in volle eigendom van een deel van die volle eigendom plaatsvindt tussen natuurlijke personen die allen al eigenaar zijn van het residentieel gebouw en waarbij minstens 1 van hen daar zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt, dan is er geen EPC-verplichting.
   • In geval van een notariële overdracht in volle eigendom van een deel van die volle eigendom, tussen natuurlijke personen die allen al eigenaar zijn van 1 residentieel gebouw in kwestie, en waarbij minstens 1 van hen daar zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt, is er geen EPC-verplichting.
  • EPC nodig? Vind een erkend energiedeskundige type A voor de opmaak van uw EPC via de Energiekaart(opent in nieuw venster).
  • Niet zeker of het gebouw een niet-residentiële hoofdbestemming heeft of hoeveel gebouweenheden er zijn? Raadpleeg dit handige stappenplan voor energiedeskundige (op de EPC-pedia).

  Speciale gevallen EPC-plicht

  Veelgestelde vragen

  EPC toepassingsgebied in de praktijk

  Ook interessant