EPC-verplichting

Per kleine niet-residentiële gebouweenheid moet een EPC opgemaakt worden. Een kleine niet-residentiële eenheid kan een kantoor zijn, medische praktijk, horecazaak, handelszaak, B&B,..

Bij kleine niet-residentiële eenheden geldt er een EPC-plicht voor volgende situaties:

In andere gevallen dan de drie bovengenoemde, geldt er geen EPC-plicht voor (kleine) niet-residentiële eenheden en gebouwen.

Ook bij overdracht zonder publiciteit is sinds 1 april 2022 een EPC verplicht.

Bij verhuur of overdracht van kleine niet-residentiële eenheden kan men vanaf 2023 kiezen om ofwel een EPC kNR ofwel een EPC NR te laten opmaken.

EPC nodig?

Uitzonderingen op de EPC-plicht

Veelgestelde vragen

EPC toepassingsgebied in de praktijk

Ook interessant