Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC Residentieel

Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC Residentieel

Wordt een woning, appartement, collectief woongebouw te koop (of een ander type overdracht) of te huur aangeboden, dan is een EPC nodig. Dat brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen.

Eigenaar of diens gevolmachtigde

 • Stap 1
  • Een EPC moet uiterlijk aanwezig zijn:
   • bij de eerste bekendmaking van de publiciteit
   • als er geen publiciteit gemaakt wordt
    • bij sluiten van de onderhandse akte, of indien er geen onderhandse akte is voor het verlijden van de authentieke akte
    • bij het aangaan van een huurovereenkomst.
  • De eigenaar (of diens gevolmachtigde) stelt tijdig een erkende energiedeskundige type A aan om het EPC te laten opmaken. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.
 • Stap 2
  • Bij het opstellen van een EPC komt heel wat werk kijken en dit vraagt de nodige tijd van de energiedeskundige, zowel voor, tijdens als na het plaatsbezoek. Soms is een vooronderzoek nodig om te bepalen welk EPC vereist is.
  • Er kan geen EPC opgesteld worden zonder plaatsbezoek.
  • De eigenaar kan voorafgaand het plaatsbezoek de nodige documenten (bewijsstukken) verzamelen die de energiedeskundige kan gebruiken bij de opmaak van het EPC, zoals facturen van energiebesparende werken. Als er geen documenten voorhanden zijn die als bewijsstuk bij de opmaak van het EPC kunnen gebruikt worden, wordt gerekend met vastgelegde standaardwaarden, waardoor het EPC meestal minder goed scoort.
  • Op de aanstiplijst(PDF bestand opent in nieuw venster) staan alle documenten vermeld die mogelijks als bewijsstuk kunnen gebruikt worden. Zowel de eigenaar als de energiedeskundige ondertekenen deze aanstiplijst. Niet alle documenten worden aanvaard als bewijsstuk. De voorwaarden zijn vastgelegd in het inspectieprotocol dat door de energiedeskundige strikt moet gevolgd worden.
  • De eigenaar zorgt ook voor toegang tot alle ruimten van de eenheid waarvoor een EPC moet opgemaakt worden.
 • Stap 3
  • Bij het te koop of te huur aanbieden van een residentiële eenheid, moeten de juiste gegevens uit het EPC gepubliceerd worden. Meldingen als ‘EPC in aanvraag’ of ‘EPC in opmaak’ zijn niet toegelaten.
   Het VEKA voert controles uit om na te gaan of de juiste gegevens vermeld worden. Wie dat niet doet, riskeert een boete.
  • Iedereen die een residentiële eenheid met slechte energieprestatie (label E of F) in volle eigendom notarieel overdraagt of hierop een opstalrecht of erfpachtrecht vestigt of overdraagt, moet in de hieraan verbonden publiciteit ook vermelden dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust.
   Zie: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.
  • De eigenaar (of diens gevolmachtigde) legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.
  • Is er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan legt de eigenaar (of diens gevolmachtigde) ook dit EPC voor.
 • Stap 4
  • Bij notariële overdracht (verkoop, schenking, ruil ...) of het vestigen van erfpacht of opstalrecht wordt het geldig EPC aan de nieuwe eigenaar overgedragen.
   • De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.
   • Het VEKA handhaaft op de aanwezigheid van het EPC. Is er geen EPC aanwezig, dan riskeert de eigenaar-verkoper een boete.
   • Is er een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt dit eveneens overgedragen.
  • Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld. Is er een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt ook hiervan een kopie overgedragen.

Energiedeskundige

 • Stap 1
  • Voorafgaand informeert de energiedeskundige type A de eigenaar over het verloop van het plaatsbezoek en het belang van bewijsstukken bij de opmaak van het EPC.
  • Door de eigenaar overgedragen documenten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om als bewijsstuk aanvaard te worden. Zo moeten het volledige adres, de datum en de auteur worden vermeld. Om discussies tussen de eigenaar en de energiedeskundige te vermijden, wordt de aanstiplijst met ontvangen documenten ondertekend door beide partijen.
  • De energiedeskundige informeert de eigenaar ook over de mogelijkheid om informatie over het verbruik op het EPC te vermelden. Dit gebeurt aan de hand van facturen of de jaarlijkse afrekening.
 • Stap 2
  • De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren en kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ….
  • Soms kan een vooronderzoek nodig zijn om te zien of een EPC nodig is of om te bepalen hoeveel en welke types EPC’s moet opgemaakt worden. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de opdrachtgever en de energiedeskundige.
 • Stap 3
  • Bij de opmaak van het EPC moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen. De energiedeskundige moet het EPC waarheidsgetrouw opmaken en gaat hierbij uit van de feitelijke toestand. Met geplande werken mag geen rekening gehouden worden.
  • Het berekenen van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEKA ter beschikking wordt gesteld. Er kan een proef-EPC aangemaakt worden. Dit EPC is geen geldig EPC.
  • Na indienen in de Energieprestatiedatabank wordt het EPC afgedrukt en ondertekend door de energiedeskundige. Zonder handtekening van de energiedeskundige is het EPC niet geldig.
 • Stap 4
  • De energiedeskundige houdt het projectdossier met de bewijsstukken en verzamelde informatie van het inspectiebezoek gedurende 10 jaar bij.
   Het VEKA controleert de kwaliteit van EPC’s. Bij een controle moet een energiedeskundige het projectdossier overmaken.
  • Eenmaal het EPC definitief is ingediend, kunnen er ontelbare simulaties worden uitgevoerd. Dankzij deze functionaliteit kunnen er verschillende renovatiescenario’s vergeleken worden en kan telkens een indicatief eindlabel berekend worden zonder de originele data te overschrijven.

Makelaar

 • Stap 1

  Makelaars kunnen (ver)huurders en (ver)kopers informeren over de inhoud en verplichting van het EPC. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de publicaties die het VEKA ter beschikking stelt.

 • Stap 2
  • Bij het te koop of te huur aanbieden van een residentiële eenheid, moeten de juiste gegevens uit het EPC gepubliceerd worden. Meldingen als ‘EPC in opmaak’ zijn niet toegelaten.
   Het VEKA voert controles uit om na te gaan of de juiste gegevens vermeld worden. Wie dat niet doet, riskeert een boete.
  • Iedereen die een residentieel gebouw met slechte energieprestatie (label E of F) in volle eigendom notarieel overdraagt of hierop een opstalrecht of erfpachtrecht vestigt of overdraagt, moet in de hieraan verbonden publiciteit ook vermelden dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust. Zie: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.
  • Het EPC wordt voorgelegd aan de (potentiële) kopers/huurders.
  • Is er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt ook dit EPC voorgelegd.
 • Stap 3
  • Bij het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.
  • Is er een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt ook hiervan een kopie overgedragen.
  • Bij verkoop: zie bij ‘notaris’.

Notaris

 • Stap 1

  Notarissen kunnen (ver)kopers informeren over de inhoud en verplichting van het EPC. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de publicaties die het VEKA ter beschikking stelt.

 • Stap 2
  • Bij het te koop of te huur aanbieden van een residentiële eenheid, moeten de juiste gegevens uit het EPC gepubliceerd worden. Meldingen als ‘EPC in opmaak’ of ‘EPC in aanvraag’ zijn niet toegelaten.
   Het VEKA voert controles uit om na te gaan of de juiste gegevens vermeld worden. Wie dat niet doet, riskeert een boete.
  • Iedereen die een residentieel gebouw met slechte energieprestatie (label E of F) in volle eigendom notarieel overdraagt of hierop een opstalrecht of erfpachtrecht vestigt of overdraagt, moet in de hieraan verbonden publiciteit ook vermelden dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust. Zie: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.
  • Het EPC wordt voorgelegd aan de (potentiële) kopers/huurders.
  • Is er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt ook dit EPC voorgelegd.
 • Stap 3
  • Bij notariële overdracht (verkoop, schenking, ruil...) of het vestigen van erfpacht of opstalrecht wordt het geldig EPC aan de nieuwe eigenaar overgedragen.
   • De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte. Is er geen EPC aanwezig, dan moet de notaris dit verplicht melden aan het VEKA. De notaris die deze verplichting niet nakomt, kan beboet worden.
   • Indien er een renovatieverplichting van toepassing is op het gebouw, moet dit ook vermeld worden in de onderhandse akte (compromis) en de authentieke akte. Zie: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.
   • Is er een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt dit eveneens overgedragen.
  • Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld. Is er een EPC Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt ook hiervan een kopie overgedragen.

(Potentiële) Nieuwe eigenaar/huurder/erfpacht- of opstalrechthouder

 • Stap 1
  • Een potentiële nieuwe eigenaar heeft steeds het recht om naar het EPC te vragen. Het is een verplichting voor de huidige eigenaar om het juiste EPC voor te leggen.
  • Bij notariële overdracht wordt het geldige EPC overhandigd bij de ondertekening van de akte.
  • Is er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen van het appartementsgebouw aanwezig, dan wordt hiervan eveneens een exemplaar overgedragen.
  • Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en gaat na of er voldaan is aan de advertentieverplichting. Zie ook: Klacht over een EPC.

  Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) worden verplicht om binnen de 5 jaar na aankoop (en andere overdrachten) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Zie Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

 • Stap 2
  • Een potentiële nieuwe huurder heeft steeds het recht om naar het EPC te vragen. Het is een verplichting voor de verhuurder om het juiste EPC voor te leggen.
  • Bij verhuur wordt een kopie van het geldige EPC overhandigd bij het ondertekenen van de huurovereenkomst.
  • Is er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen van het appartementsgebouw aanwezig, dan wordt hiervan eveneens een kopie overhandigd.
  • Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en gaat na of er voldaan is aan de advertentieverplichting. Zie ook: Klacht over een EPC.
  • Een huurder mag geen EPC laten opmaken. Enkel de eigenaar van de woning of diens gevolgmachtigde mag de opdracht geven aan een energiedeskundige om een EPC te laten opmaken. Indien u twijfelt aan de correctheid van het EPC, kunt u hiervoor een klacht indienen bij het VEKA.

  Van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 mag de huurprijs beperkt of niet geïndexeerd worden voor woningen met EPC-label D, E en F.
  Vanaf 1 oktober 2023 geldt er voor woningen met EPC-label D, E of F een huurprijsindexatie met correctiefactoren.

 • Stap 3
  • Een potentiële nieuwe erfpacht- of opstalrechthouder heeft steeds het recht om naar het EPC te vragen. Het is een verplichting voor de eigenaar om het juiste EPC voor te leggen.
  • Bij het vestigen of overdragen van de erfpacht of het opstalrecht wordt het geldige EPC overhandigd bij de ondertekening van de akte.
  • Is er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen van het appartementsgebouw aanwezig, dan wordt hiervan eveneens een exemplaar overgedragen.
  • Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en gaat na of er voldaan is aan de advertentieverplichting. Zie ook: Klacht over een EPC.

  Nieuwe houders van een erfpacht of opstalrecht van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) worden verplicht om binnen de 5 jaar na vestigen van erfpacht of opstalrecht, de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Zie: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

Veelgestelde vragen