Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen nodig als u  terugwint uit airco’s van de volgende wagens:

 • personenwagens met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (categorie M1)
 • voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1,  klasse I).

Download hier de overzichtslijst met erkende technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen(PDF bestand opent in nieuw venster)​​.

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen).

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Procedure

U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

STAP 1: behaal een Europees certificaat

Wie als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet een opleiding volgen en deelnemen aan een examen van een erkend opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat. De opleidingsinstelling registreert uw certificaat ook in de Leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) van de Vlaamse overheid.

STAP 2: registreer u voor de erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen via het zelfbeheerloket ‘Mijn VLAREL-erkenning’(opent in nieuw venster).

 • U dient bij het loket aan te melden met uw eID. Zonder registratie kunt u niet aan de slag als technicus voor klimaatregelgingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.
 • Eens u een Europees certificaat hebt behaald en u zich geregistreerd hebt, ontvangt u een e-mail met uw erkenningsnummer en verdere info.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

STAP 1: registreer u voor de erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’(opent in nieuw venster)

STAP 2: bezorg een kopie van uw Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels via een melding van het gebruik van de erkenning in het erkenningenloket Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).

Kost

De erkenning is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).